Βιβλιοθήκες και Υπηρεσίες Πληροφόρησης
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Υπηρεσίες

Βοήθεια

Βιβλιοθήκες

Υπολογιστικό Κέντρο Βιβλιοθηκών

Υπηρεσία Διαδανεισμού Βιβλίων

Γενικά

Tο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, ως μέλος της Οριζόντιας Δράσης των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, συμμετέχει στο Δίκτυο Διαδανεισμού  Ελληνικών Βιβλιοθηκών (ΔΔΕΕ). Το δίκτυο αναπτύχθηκε στο πλαίσιο  των ενεργειών του Συνδέσμου των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών των Ιδρυμάτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Σ.Ε.Α.Β.) και αφορά στο διαδανεισμό υλικού των συλλογών μεταξύ των βιβλιοθηκών μελών, μέσω του συστήματος διαδανεισμού βιβλίων "Ίρις". Οι εργασίες του Δικτύου αποσκοπούν στην εύρυθμη και σταθερή πρόσβαση χρηστών κάθε ακαδημαϊκού μέλους στο διαθέσιμο υλικό των συλλογών των λοιπών μελών, εφόσον αυτό δε συμπεριλαμβάνεται στη  συλλογή της οικείας Βιβλιοθήκης. Την κεντρική διαχείριση της Υπηρεσίας έχει αναλάβει το Υπολογιστικό Κέντρο Βιβλιοθηκών, ενώ σε πρώτη φάση συμμετέχουν εννέα Βιβλιοθήκες του Πανεπιστημίου Αθηνών.

 

Διαδικασία

Προκειμένου να πραγματοποιήσετε μια παραγγελία Διαδανεισμού Βιβλίου, θα πρέπει να απευθυνθείτε αυτοπροσώπως (με πιστοποίηση ταυτότητας) σε μια από τις Βιβλιοθήκες του ΕΚΠΑ που συμμετέχουν στο Δίκτυο. Όλα τα έξοδα αποστολής και παραλαβής του υλικού επιβαρύνουν αποκλειστικά τον τελικό χρήστη. Η διαμόρφωση του τελικού κόστους εξαρτάται από την υπηρεσία ταχυμεταφορών που θα επιλεγεί για την παράδοση της κάθε παραγγελίας.

Βιβλιοθήκες-παραρτήματα που συμμετέχουν στο Διαδανεισμό Βιβλίων