Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Πτυχιακών και Διπλωματικών Εργασίων & Διδακτορικών Διατριβών ("Γκρίζα ΒΙβλιογραφία")

Η Ψηφιακή Βιβλιοθήκη "Γκρίζας Βιβλιογραφίας" περιλαμβάνει Πτυχιακές και Διπλωματικές Εργασίες, καθώς και Διδακτορικές Διατριβές προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών του ΕΚΠΑ.

Η πρόσβαση στην ψηφιακή μορφή των εργασιών υπόκειται στις ισχύουσες διατάξεις περί πνευματικής ιδιοκτησίας και επιτρέπεται ή απαγορεύεται, ανάλογα με την επιθυμία του συγγραφέα. Το υλικό προσφέρεται αποκλειστικά για προσωπική, εκπαιδευτική ή ερευνητική χρήση.

Η "Γκρίζα Βιβλιογραφία" αποτελεί πλέον ψηφιακή συλλογή της Ενιαίας Πλατφόρμας Ιδρυματικού Αποθετηρίου / Ψηφιακής ΒΙβλιοθήκης του ΕΚΠΑ με το όνομα «Πέργαμος».

Η «Πέργαμος» λειτουργεί, προς το παρόν, μόνο για την κατάθεση εργασιών «Γκρίζας Βιβλιογραφίας». Κατά το προσεχές χρονικό διάστημα, θα δοθεί πρόσβαση σε πρόσθετες συλλογές, καθώς και σε επιπλέον υπηρεσίες και λειτουργίες.


Συνδεθείτε στην ψηφιακή συλλογή "Γκρίζας Βιβλιογραφίας"