Ψηφιακή Βιβλιοθήκη "Πέργαμος"

Το Σύστημα Ψηφιακής Βιβλιοθήκης "Πέργαμος", στην αρχική του μορφή, σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε το 2005 από την ομάδα του Υπολογιστικού Κέντρου Βιβλιοθηκών και χρησιμοποιείται για τη διατήρηση, τεκμηρίωση, διαχείριση και ανάδειξη ετερογενών ψηφιακών συλλογών, οι οποίες ανήκουν στο Πανεπιστήμιο Αθηνών.

 Η "Πέργαμος" περιέχει, μεταξύ άλλων, τις ακόλουθες ψηφιακές συλλογές, οι οποίες συνεχώς εμπλουτίζονται:

Ψηφιακή Συλλογή Ιστορικού Αρχείου ΕΚΠΑ

Το Ιστορικό Αρχείο του ΕΚΠΑ περιλαμβάνει περισσότερες από δύο εκατομμύρια σελίδες με δημοσιεύματα του Πανεπιστημίου (Πρυτανικοί Λόγοι, Επετηρίδες, Εκατονταετηρίδες, Ποιητικοί Αγώνες, Βιβλία), Πρακτικά Συνεδριάσεων της Συγκλήτου και των Σχολών, Έντυπα, Μητρώα φοιτητών, καθώς και πλούσιο φωτογραφικό υλικό. Το υλικό χρονολογείται από 1837 έως το 1980.
Σύνδεση στη συλλογή

Λαογραφικό Αρχείο και Μουσειακή Συλλογή του Πανεπιστημίου Αθηνών

Το Λαογραφικό Αρχείο και η Μουσειακή συλλογή του Σπουδαστηρίου Λαογραφίας του Πανεπιστημίου Αθηνών περιλαμβάνουν: α) πλούσιο πρωτογενές λαογραφικό υλικό, προϊόν επιτόπιας έρευνας, κατατεθειμένο υπό μορφή χειρογράφων στο εν λόγω Σπουδαστήριο, καθώς και β) αξιόλογη συλλογή λαογραφικών αντικειμένων (χρηστικών ή μη) της καθημερινής ζωής.
Σύνδεση στη συλλογή

Θεατρική Συλλογή

Η συλλογή περιλαμβάνει θεατρικά προγράμματα εμπορικών θιάσων, κρατικών σκηνών, έργων πρόζας, μουσικών θεάτρων και χρονικών παραστάσεων από το 1935 έως το 2005.
Σύνδεση στη συλλογή

Συλλογή Μουσικής Βιβλιοθήκης Κωνσταντίνου Α. Ψάχου

Η συλλογή της Μουσικής Βιβλιοθήκης Κ.Α. Ψάχου περιλαμβάνει μεγάλο αριθμό χειρογράφων, μεταξύ των οποίων το περίφημο Αρχείο Γρηγορίου πρωτοψάλτου, τις πρώτες εκδόσεις μουσικών βιβλίων και μουσικών θεωρητικών, καθώς και ένα μεγάλο αριθμό εντύπων γενικού περιεχομένου.
Σύνδεση στη συλλογή

Συλλογή χειρογράφων του Σπουδαστηρίου Βυζαντινής και Νεοελληνικής Φιλολογίας

H συλλογή χειρογράφων του Σπουδαστηρίου Βυζαντινής και Νεοελληνικής Φιλολογίας περιλαμβάνει χειρόγραφους κώδικες, ως επί το πλείστον εκκλησιαστικού περιεχομένου, από τον 11ο έως το 19ο αι.
Σύνδεση στη συλλογή

Συλλογή Μουσείου Ορυκτολογίας

Το Μουσείο Ορυκτολογίας και Πετρολογίας αποτελεί το παλαιότερο μουσείο της Ελλάδας και απαριθμεί περισσότερα από 30000 δείγματα ορυκτών και πετρωμάτων, τα περισσότερα από ιστορικές τοποθεσίες, όπως την πρώην ΕΣΣΔ και την Κεντρική Ευρώπη. Η συλλογή περιλαμβάνει ψηφιακές εικόνες από εκθέματα του Μουσείου.
Σύνδεση στη συλλογή

Συλλογή δημοσιευμένων εκλογικών αποτελεσμάτων

Η συλλογή περιλαμβάνει τα δημοσιευμένα εκλογικά αποτελέσματα των ελληνικών βουλευτικών και ορισμένων δημοτικών εκλογών από το 1926 έως και σήμερα. Το μεγαλύτερο μέρος του υλικού βρίσκεται στη βιβλιοθήκη Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης, ενώ ένα μέρος αυτού προέρχεται από τη βιβλιοθήκη του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ).
Σύνδεση στη συλλογή

Αρχείο των Ελληνικών κοινοτήτων της Κωνσταντινούπολης

Η συλλογή περιέχει ενοριακά και κοινοτικά αρχεία από σαράντα δύο ρωμαίικες κοινότητες της Κωνσταντινούπολης, καθώς και φωτογραφημένες σελίδες τεκμηρίων. Η "Πέργαμος" περιλαμβάνει μέρος του υλικού που σχετίζεται, κυρίως, με σχολεία.
Σύνδεση στη συλλογή

Συλλογή Ιατρικών Εικόνων

Η συλλογή περιέχει ηλεκτρονιογραφίες υψηλής ανάλυσης από σαρωτικό ηλεκτρονικό μικροσκόπιο και από ηλεκτρονικό μικροσκόπιο διέλευσης, εικόνες από φωτονικό ψηφιακό μικροσκόπιο, και εικόνες συσκευών και οργάνων που χρησιμοποιούνται στο εργαστήριο Ιστολογίας-Εμβρυολογίας της Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ.
Σύνδεση στη συλλογή

Όλες οι παραπάνω ψηφιακές συλλογές αποτελούν πλέον τμήμα της Ενιαίας Πλατφόρμας Ιδρυματικού Αποθετηρίου / Ψηφιακής ΒΙβλιοθήκης του ΕΚΠΑ που διατηρεί το όνομα «Πέργαμος».

Το Ιδρυματικό Αποθετήριο «Πέργαμος» λειτουργεί, προς το παρόν, μόνο για την κατάθεση Πτυχιακών και Διπλωματικών Εργασιών & Διδακτορικών Διατριβών (εργασίες «Γκρίζας Βιβλιογραφίας»). Κατά το προσεχές χρονικό διάστημα, θα δοθεί πρόσβαση στις πρόσθετες συλλογές, καθώς και σε επιπλέον υπηρεσίες και λειτουργίες μέσα από τη νέα πλατφόρμα. Μέχρι τότε όλες οι προαναφερθείσες συλλογές είναι διαθέσιμες από την παλαιά πλατφόρμα.


Συνδεθείτε στην Ψηφιακή Βιβλιοθήκη "Πέργαμος" (παλαιό σύστημα)

Συνδεθείτε στο Ιδρυματικό Αποθετήριο «Πέργαμος» (νέα πλατφόρμα)