• ΑΡΧΙΚΗ >
  • ΝΕΑ & ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
  • Ημερίδα Βιβλιοθήκης & Κέντρου Πληροφόρησης, Τετάρτη, 1η Νοεμβρίου 2017

ΝΕΑ & ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ

05.04.2016

Ανακοίνωση Δημόσιας Κλήρωσης

Ανακοίνωση δημόσιας κλήρωσης για τη σύσταση επιτροπής παραλαβής προμηθειών και υπηρεσιών του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2016, για διαγωνισμούς έως...