• ΑΡΧΙΚΗ >
  • ΝΕΑ & ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
  • Επιτεύγματα των Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών στον καιρό του COVID-19

ΝΕΑ & ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ

31.05.2020

Παράταση της αναστολής λειτουργίας της ΒΚΠ μέχρι 31.5.2020 σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση Αριθμ. ΔΙα/ΓΠ.οικ. 28237/2020 ΦΕΚ 1699/Β/5-5-2020

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με τη νέα απόφαση που δημοσιεύθηκε στις 05.05.2020 στο ΦΕΚ Β 1699/2020, παρατείνεται εκ νέου από τη λήξη της η ισχύς της αναστολής...

Αποτελέσματα 1 μέχρι 5 από τα συνολικά 14