• ΑΡΧΙΚΗ >
  • ΝΕΑ & ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
  • Ανακοίνωση Δημόσιας Κλήρωσης

ΝΕΑ & ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ

05.04.2016

Ανακοίνωση Δημόσιας Κλήρωσης

Ανακοίνωση δημόσιας κλήρωσης για τη σύσταση επιτροπής παραλαβής προμηθειών και υπηρεσιών του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2016, για διαγωνισμούς έως...