ΝΕΑ & ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ

05.04.2016

Ανακοίνωση Δημόσιας Κλήρωσης

Ανακοίνωση δημόσιας κλήρωσης για τη σύσταση επιτροπής παραλαβής προμηθειών και υπηρεσιών του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2016, για διαγωνισμούς έως 21.000 ευρώ, για τις ανάγκες της Διεύθυνσης...