ΝΕΑ & ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ

31.12.2020

Ανανεωμένος Κανονισμός Λειτουργίας των Βιβλιοθηκών των Σχολών και προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας λόγω της πανδημίας

Ανακοίνωση προς την Πανεπιστημιακή Κοινότητα ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑ Ανανεωμένος Κανονισμός Λειτουργίας των Βιβλιοθηκών των Σχολών με βάση...

31.05.2020

Παράταση της αναστολής λειτουργίας της ΒΚΠ μέχρι 31.5.2020 σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση Αριθμ. ΔΙα/ΓΠ.οικ. 28237/2020 ΦΕΚ 1699/Β/5-5-2020

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με τη νέα απόφαση που δημοσιεύθηκε στις 05.05.2020 στο ΦΕΚ Β 1699/2020, παρατείνεται εκ νέου από τη λήξη της η ισχύς της αναστολής...

Αποτελέσματα 1 μέχρι 5 από τα συνολικά 17