ΝΕΑ & ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ

14.10.2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σας ενημερώνουμε για την οργάνωση του Διεθνούς ψηφιακού συνεδρίου «Ψηφιακές Αναβαθμίδες Ιστορίας, Σύγχρονα Εργαλεία, Νέες Προσεγγίσεις» και συνημμένα σας...

14.10.2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΕΚΔΔΑ

Το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, διοργανώνει ημερίδα με τίτλο : «Το Ψηφιακό Αποθετήριο του ΕΚΔΔΑ. Ένα σημαντικό εγχείρημα τεκμηρίωσης για...

14.10.2020

Έκθεση της ΜΟΔΙΠΑΒ με τίτλο: «Η Προσβασιμότητα των φοιτητών με αναπηρία στον χώρο της Πανεπιστημιούπολης»

Η Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας των Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (ΜΟΔΙΠΑΒ) πραγματοποίησε ηλεκτρονική έρευνα για τις υποδομές και τις προσφερόμενες υπηρεσίες των...

Αποτελέσματα 1 μέχρι 5 από τα συνολικά 20