• ΑΡΧΙΚΗ >
  • ΝΕΑ & ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
  • Συμφωνίες του ΣΕΑΒ για τη δημοσίευση έρευνας σε καθεστώς Ανοικτής Πρόσβασης

ΝΕΑ & ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ

23.12.2019

Υπηρεσία παραγγελίας Άρθρων

Σας ενημερωνούμε ότι η Υπηρεσία Παραγγελίας Άρθρων δεν θα λειτουργεί από τις 24 Δεκεμβρίου 2019 έως και 3 Ιανουαρίου 2020.

Αποτελέσματα 1 μέχρι 5 από τα συνολικά 100