Υπηρεσία ημερήσιου δανεισμού στη Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής από Δευτέρα 31/5/21

Κατηγορία: Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής
28.05.2021
DSC01402.JPG

Σύμφωνα με την ΚΥΑ (Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 31950- ΦΕΚ Τεύχος 2, 2141/ 22-5-2021) και την ανακοίνωση της Διεύθυνσης Βιβλιοθήκης (25-5-21), εξακολουθεί να παραμένει σε αναστολή για το επόμενο διάστημα η λειτουργία των αναγνωστηρίων και η πρόσβαση των χρηστών στα βιβλιοστάσια.

Η Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής προσφέρει τη δυνατότητα δανεισμού στα μέλη της και  εξυπηρετεί με ημερήσιο δανεισμό και τους εξωτερικούς χρήστες από τη Δευτέρα 31/5. Η αίτηση εγγραφής μέλους αποστέλλεται ηλεκτρονικά, τα αιτήματα δανεισμού υποβάλλονται μέσω ειδικής ηλεκτρονικής φόρμας,  Αίτησης δανεισμού και Αίτησης ημερήσιου δανεισμού,  και η παραλαβή των βιβλίων γίνεται μόνο κατόπιν ειδοποίησης από τη Βιβλιοθήκη.

Για όλες τις άλλες υπηρεσίες που εξακολουθούν να λειτουργούν κανονικά καθώς και τους τρόπους επικοινωνίας επισκεφθείτε τον ιστότοπο της Βιβλιοθήκης.