Ξεναγήσεις στη Βιβλιοθήκη Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας--- Library Tours

Κατηγορία: Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής
27.10.2015

Για την εξοικείωση των πρωτοετών φοιτητών και φοιτητριών του Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας με τον χώρο, τις λειτουργίες καθώς και τις υπηρεσίες που παρέχονται από την Βιβλιοθήκη μας, όπως αναζήτηση και δανεισμός βιβλίων, θα πραγματοποιούνται ξεναγήσεις στο χώρο της Βιβλιοθήκης από το προσωπικό.
Οι ξεναγήσεις (Library tours) θα γίνονται όλο τον Οκτώβριο 2015 κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή από 12:00 έως 13:00 με μέγιστο σύνολο αριθμό ατόμων τα 20 και ελάχιστο τα 15.
Καθ όλη την υπόλοιπη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους και κάθε Παρασκευή θα μπορούν να πραγματοποιηθούν ξεναγήσεις στη Βιβλιοθήκη και τις υπηρεσίες της για ελάχιστο αριθμό 15 ατόμων.Στο Γραφείο Εξυπηρέτησης της Βιβλιοθήκης θα υπάρχει η ειδική φόρμα-αίτηση για εκδήλωση ενδιαφέροντος.

Όλοι και όλες ευπρόσδεκτοι/ες!


Tο Προσωπικό της Βιβλιοθήκης