Τροποποίηση ωραρίου λειτουργίας Βιβλιοθηκών Νομικής Σχολής

Κατηγορία: Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
24.06.2016

Αγαπητοί χρήστες των Βιβλιοθηκών της Νομικής Σχολής,

Λόγω της διαδικασίας ενοποίησης των Βιβλιοθηκών της Νομικής Σχολής και της μεταστέγασής τους σε ενιαίο χώρο, σας ενημερώνουμε ότι από αρχές Ιουλίου 2016 και μέχρι νεωτέρας, θα υπάρξουν σημαντικές αλλαγές στα ωράρια λειτουργίας των Βιβλιοθηκών.

Σε πρώτη φάση και από Δευτέρα 27/6/2016 όλες οι Βιβλιοθήκες θα είναι ανοιχτές για το κοινό 9.00 έως 16.00.

Πριν κάθε επίσκεψη σας στους χώρους των Βιβλιοθηκών παρακαλούμε να επικοινωνείτε με τη Βιβλιοθήκη και να παρακολουθείτε τις ανακοινώσεις μας.

Βασιλική Στρακαντούνα

Υπεύθυνη Βιβλιοθήκης της Νομικής Σχολής