Αποκατάσταση λειτουργίας του καταλόγου (OPAC)

Κατηγορία: Υπολογιστικό Κέντρο Βιβλιοθηκών
30.06.2020

Σας ενημερώνουμε ότι η λειτουργία του καταλόγου (OPAC) από την τυπική του διεύθυνση (https://opac.seab.gr/) έχει αποκατασταθεί.