Προσωρινή διακοπή λειτουργίας της Περγάμου και του e-Pub

Κατηγορία: Υπολογιστικό Κέντρο Βιβλιοθηκών
30.05.2022

Λόγω ξαφνικού τεχνικού προβλήματος οι υπηρεσίες της Περγάμου και του e-Pub είναι προσωρινά εκτός λειτουργίας.