Προσωρινή αναστολή λειτουργίας Βιβλιοθηκών Νομικής Σχολής

Κατηγορία: Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
01.07.2016

Λόγω της διαδικασίας ενοποίησης των Βιβλιοθηκών της Νομικής Σχολής και μεταστέγασής τους στο κτίριο του Παλαιού Χημείου, Σόλωνος 104,  σας ενημερώνουμε ότι από 11/7/2016 και μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου 2016, οι βιβλιοθήκες της Νομικής Σχολής  θα παραμείνουν κλειστές για το κοινό ενώ δεν θα ισχύουν τα υφιστάμενα τηλέφωνα επικοινωνίας. Έχετε τη δυνατότητα να επικοινωνείτε με το προσωπικό των Βιβλιοθηκών/Σπουδαστηρίων  μέσω αποστολής ηλεκτρονικού μηνύματος διαθέσιμου στο διαδικτυακό μας τόπο. 


Ζητάμε την κατανόησή σας και σας παρακαλούμε να παρακολουθείτε τις ανακοινώσεις μας στο διαδικτυακό τόπο της Βιβλιοθήκης  http://law.lib.uoa.gr/.

 

Βασιλική Στρακαντούνα

Υπεύθυνη Βιβλιοθήκης της Νομικής Σχολής