Προσωρινή αδυναμία πρόσβασης στη βάση eBook Central του Οίκου ProQuest

Κατηγορία: Υπολογιστικό Κέντρο Βιβλιοθηκών
04.12.2016

Σας ενημερώνουμε ότι έχει διαπιστωθεί αδυναμία σύνδεσης στη βάση eBook Central του Οίκου ProQuest, στην οποία έχουμε δοκιμαστική πρόσβαση μέχρι το τέλος του έτους.

Το πρόβλημα έχει γνωστοποιηθεί στην ProQuest και διερευνάται.

Θα υπάρξει νέα ανακοίνωση όταν αποκατασταθεί η πρόσβαση.

Ευχαριστούμε για την κατανόησή σας.