Πρόσβαση στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline

Κατηγορία: Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
07.06.2018
vasi_dedomenon.png

H Βιβλιοθήκη μέσω κονδυλίου του ΠΜΣ Αστικού Δικαίου εξασφάλισε πρόσβαση στο πλήρες περιεχόμενο της Ψηφιακής Νομικής Βιβλιοθήκης nbonline.

H nbonline παρέχει πρόσβαση στο πλήρες περιεχόμενο 15 επιστημονικών περιοδικών, η οποία σε συνδυασμό με τη λειτουργία διασύνδεσης, νομοθεσίας και νομολογίας προσφέρει δυνατότητα πλοήγησης ανά θέμα, δικαστήριο, νομοθέτημα ή περιοδικό.

Η υπηρεσία είναι εφικτή από τις εγκαταστάσεις της Βιβλιοθήκης.