Πρόσβαση στη νομική βάση πληροφοριών «ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ»

Κατηγορία: Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
13.02.2018
Library_pc_lab.png

Η Βιβλιοθήκη μέσω κονδυλίου του ΠΜΣ Δημοσίου Δικαίου εξασφάλισε πρόσβαση στο πλήρες περιεχόμενο της νομικής βάσης πληροφοριών "ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ".

Οι υπηρεσίες της καλύπτουν την Εθνική Νομοθεσία και Νομολογία καθώς και την αντίστοιχη Ευρωπαϊκή. 

Η πρόσβαση είναι εφικτή από τις εγκαταστάσεις της Βιβλιοθήκης, με χρήση κωδικών. 

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.