Πλήρης πρόσβαση σε 3 βιβλιογραφικές βάσεις

Κατηγορία: Υπολογιστικό Κέντρο Βιβλιοθηκών
29.12.2017

Σας ενημερώνουμε ότι έχει εξασφαλιστεί πλήρης πρόσβαση για 2 έτη στις ακόλoυθες 3 βιβλιογραφικές βάσεις:

  • ProQuest Dissertations & Theses Global
  • ProQuest Religion Database
  • Reaxys του οίκου Elsevier


Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στο σχετικό εδάφιο του ιστοτόπου της Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης:
http://www.lib.uoa.gr/ypiresies/bibliografikes-baseis/syndromes-ekpa.html