Πιθανά προβλήματα στη χρήση του OPAC εντός του Σαββατοκύριακου (23-24/6/2918)

Κατηγορία: Υπολογιστικό Κέντρο Βιβλιοθηκών
22.06.2018

Σας ενημερώνουμε, ότι λόγω προγραμματισμένων εργασιών αναβάθμισης του λογισμικού αυτοματοποίησης βιβλιοθήκης που χρησιμοποιεί το ΕΚΠΑ, αυτό το  Σαββατοκύριακο (23-24/6/2918) θα υπάρξουν καθυστερήσεις  και πιθανή  διακοπή λειτουργίας του OPAC για κάποιες ώρες.