Καταθέτω την εργασία μου στην Πέργαμο

Κατηγορία: Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
28.03.2017

Στο παρακάτω βίντεο περιγράφονται αναλυτικά τα βήματα που ακολουθεί ένας φοιτητής (προπτυχιακός, μεταπτυχιακός, υποψήφιος διδάκτορας) για την ανάρτηση της εργασίας του στο Ιδρυματικό αποθετήριο του ΕΚΠΑ "Πέργαμος".