Παράταση της δοκιμαστικής πρόσβασης στη βάση eBook Central του οίκου ProQuest

Κατηγορία: Υπολογιστικό Κέντρο Βιβλιοθηκών
19.11.2016

Σας ενημερώνουμε ότι κατόπιν συμφωνίας του ΣΕΑΒ με τον οίκο ProQuest, η Δοκιμαστική Πλήρης Πρόσβαση στη βάση eBook Central του οίκου, παρατείνεται μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2016.

Επισυνάπτονται δύο συνοπτικά φυλλάδια σχετικά με το θεματικό περιεχόμενο της eBook Central.