Παράταση επιστροφής δανεισμένων τεκμηρίων έως τη 10η Μαΐου 2021

Κατηγορία: Βιβλιοθήκη της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών
02.04.2021

Για όλα τα δανεισμένα τεκμήρια για τα οποία είχε οριστεί ως ημερομηνία επιστροφής η 1η Μαρτίου 2021, ο  δανεισμός παρατείνεται με νέα ημερομηνία επιστροφής τη 10η Μαΐου 2021.  Ωστόσο, να σημειωθεί ότι αναλόγως των συνθηκών, η βιβλιοθήκη έχει τη δυνατότητα να ζητήσει την επιστροφή του υλικού και πριν την παραπάνω ημερομηνία. Για την επιστροφή υλικού θα ακολουθείτε η ίδια διαδικασία με την παραλαβή. Δηλαδή επικοινωνία με τη Βιβλιοθήκη και προγραμματισμένο ραντεβού.