Παραβίαση της πολιτικής πρόσβασης στις ηλεκτρονικές πηγές του ΣΕΑΒ

Κατηγορία: Υπολογιστικό Κέντρο Βιβλιοθηκών
05.01.2017

 

Σας ενημερώνουμε ότι παρατηρήθηκε εκ νέου, κρούσμα επαναλαμβανόμενου συστηματικού download υλικού από περιοδικά του εκδοτικού οίκου ACS (American Chemical Society) από χρήστες του ΕΚΠΑ.

Δεδομένου ότι η πρόσβαση στα περιοδικά της ACS μας παρέχεται μέσω του Συνδέσμου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (ΣΕΑΒ / HEAL-Link), το περιστατικό εκθέτει, το Πανεπιστήμιο Αθηνών καθώς και τον ΣΕΑΒ (μήλη του αποτελούν 36  ΑΕΙ και ΤΕΙ της χώρας μας) ο οποίος έχει συνάψει συμφωνίες με τους εκδοτικούς οίκους, διότι η επαναλαμβανόμενη και με αυτοματοποιημένο τρόπο συστηματική αποθήκευση υλικού απαγορεύεται (αυτό αναφέρεται ρητά στην αρχική σελίδα του HEAL-Link, http://www.heal-link.gr/). Επιπρόσθετα, δίνει τη δυνατότητα στον εκδοτικό οίκο να κόψει την πρόσβαση όχι μόνο στο ίδρυμα στο οποίο συνέβη το περιστατικό αλλά ακόμα και για όλο το Σύνδεσμο.

Παρακαλούμε θερμά να γίνεται χρήση σύμφωνα με τις οδηγίες πρόσβασης στις συνδρομητικές ηλεκτρονικές πηγές, που υπάρχουν στην ιστοσελίδα του HEAL-Link, δεδομένου ότι η επανάληψη παρόμοιου περιστατικού, θα οδηγήσει σε μέτρα που θα έχουν ως αποτέλεσμα τον περιορισμό ή τη διακοπή στην πρόσβαση  όχι μόνο στην ACS αλλά, ενδεχομένως, και σε όποια άλλη βάση παρατηρηθεί το φαινόμενο.