Ωράριο Βιβλιοθήκης ΤΕΑΠΗ τον Ιούνιο.

07.06.2016

Τον Ιούνιο η Βιβλιοθήκη του ΤΕΑΠΗ τις ημερομηνίες που ακολουθούν θα είναι

ανοιχτή  από τις 9.30 έως τις 16.00 :

Δευτέρα        6 Ιουνίου 2016

Τετάρτη        8 Ιουνίου 2016

Δευτέρα      13 Ιουνίου 2016

Πέμπτη       16 Ιουνίου 2016

Παρασκευή 17 Ιουνίου 2016

Τρίτη           21 Ιουνίου 2016

Τετάρτη      29 Ιουνίου 2016

Τις υπόλοιπες εργάσιμες ημέρες του Ιουνίου θα είναι ανοιχτή :

9.30 έως 20.30