Νέα ημερομηνία επιστροφής δανεισμένων βιβλίων η 1/6/2020 (8/5/2020)

Κατηγορία: Υπολογιστικό Κέντρο Βιβλιοθηκών
01.06.2020

Σας ενημερώνουμε, ότ έχει εκδοθεί η με αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 28237 Κοινή Υπουργική Απόφαση με θέμα «Παράταση ισχύος της υπ’ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.20021/21.3.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού και Εσωτερικών, όπως έχει ήδη παραταθεί με την υπ’ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.24343/10.4.2020 (Β’ 1293) όμοια απόφαση, έως και τις 31.5.2020 και επανέναρξη λειτουργίας συγκεκριμένων εκπαιδευτικών δομών» (Β΄ 1699), δυνάμει της οποίας παρατείνεται η προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας των Α.Ε.Ι. έως 31.5.2020,  λόγω των έκτακτων μέτρων για την αντιμετώπιση της διασποράς του κορωνοϊου COVID-19.

Στο πλαίσιο αυτό, παραμένουν κλειστές για το κοινό και οι Βιβλιοθήκες, με αποτέλεσμα, για την καλύτερη εξυπηρέτηση των χρηστών, να έχει οριστεί ως νέα ημερομηνία επιστροφής κάθε δανεισμένου βιβλίου για το οποίο ο δανεισμός του έληγε μεταξύ 11/4 και 31/5,  η 1η Ιουνίου 2020.

Στην περίπτωση που τα δεδομένα αλλάξουν και πάλι θα υπάρξει νέα ανακοίνωση.