Νέα αποκτήματα της ΒΚΠ: Αύγουστος, Σεπτέμβριος και Οκτώβριος 2019

Κατηγορία: Υπολογιστικό Κέντρο Βιβλιοθηκών
22.11.2019

Στο αρχείο περιλαμβάνονται τα νέα αποκτήματα της Βιβλιοθήκης & Κέντρου Πληροφόρησης (ΒΚΠ) του Πανεπιστημίου Αθηνών για τους μήνες Αύγουστο, Σεπτέμβριο και Οκτώβριο του 2019. Πρόκειται για υλικό το οποίο καταλογογραφήθηκε κατά το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και προέρχεται από αγορές, δωρεές κ.ά.

Στόχος της ΒΚΠ είναι να γνωστοποιούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα στην ακαδημαϊκή κοινότητα όλα τα αποκτήματα στα οποία μπορεί να έχει πρόσβαση κάθε χρήστης. Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τα τεκμήρια, μπορείτε να επισκέπτεσθε τον Ανοιχτό Κατάλογο Δημόσιας Πρόσβασης (OPAC) στον ακόλουθο σύνδεσμο: http://opac.seab.gr/search~S6*gre


Αρχεία:
Nea_apoktimata_Ayg-Okt_2019.pdf1.4 M