Έρευνα ικανοποίησης χρηστών Βιβλιοθήκης Νομικής Σχολής

Κατηγορία: Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
23.01.2018

Με αφορμή τον ένα χρόνο λειτουργίας της Βιβλιοθήκης απευθυνόμαστε στους αποδέκτες των υπηρεσιών της και ζητάμε τη γνώμη τους. Η συμμετοχή όσο το δυνατόν περισσότερων χρηστών θα μας βοηθήσει να εξάγουμε καλύτερα συμπεράσματα, να αποτιμήσουμε τη δράση μας και να βελτιωθούμε!

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στο Γραφείο Εξυπηρέτησης και Πληροφόρησης του ισογείου της Βιβλιοθήκης αλλά και στο docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSddn-LbTVsUcbtbl_VAYbFmkXhszqWPDECevaocSFrb_MwmaA/viewform