ΜΑΘΑΙΝΩ ΠΩΣ: Συχνές Ερωτήσεις και Γλωσσάρι

21.06.2017
infolit-bare-logo.png

Θα  θέλαμε  να  σας  ενημερώσουμε ότι στην ενότητα ΜΑΘΑΙΝΩ ΠΩΣ του ιστοτόπου της Βιβλιοθήκης & Κέντρου Πληροφόρησης (ΒΚΠ) του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών έχει αναρτηθεί κατάλογος Συχνών Ερωτήσεων (FAQ) και Γλωσσάρι όρων, οι οποίοι αναφέρονται στις προσφερόμενες υπηρεσίες των βιβλιοθηκών του ιδρύματος.

Επιπρόσθετα, θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι η ενότητα ΜΑΘΑΙΝΩ ΠΩΣ αποτελεί τη Γνωσιακή Βάση του ιστοτόπου της ΒΚΠ, στην οποία περιλαμβάνονται οδηγοί (κείμενα και άλλο βοηθητικό υλικό, συμβουλές και επεξηγήσεις), με στόχο τη διευκόλυνση της διαδικασίας αναζήτησης, εντοπισμού, αξιολόγησης και χρήσης των πληροφοριών. Θα πρέπει, επίσης, να επισημανθεί ότι το υλικό της Γνωσιακής Βάσης δεν είναι στατικό, αλλά εμπλουτίζεται σε τακτά χρονικά διαστήματα. Επιπλέον, έχει ήδη αρχίσει η επιμέλεια και η αναδιάταξη των θεματικών κατηγοριών και των κειμένων της προαναφερθείσας ενότητας.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την ενότητα ΜΑΘΑΙΝΩ ΠΩΣ και τον ιστότοπο της ΒΚΠ