Λειτουργία Φιλοσοφικής Σχολής Τρίτη 10-1-2017

Κατηγορία: Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής
10.01.2017

Παρακαλούμε δείτε εδώ την έκτακτη ανακοίνωση της Κοσμητείας για την αναστολή λειτουργίας της Φιλοσοφικής Σχολής σήμερα 10-1-2017 λόγω δυσμενών συνθηκών.