Λειτουργία Βιβλιοθήκης της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών από 9/11/20 έως 30/11/20

Κατηγορία: Βιβλιοθήκη της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών
10.11.2020

Από τη Δευτέρα 9/11/20 έως και τη Δευτέρα 30/11/20, λόγω των εκτάκτων συνθηκών που επικρατούν και μετά την ανακοίνωση της ΚΥΑ (ΦΕΚ 6/11/2020 τχ.2ο αρ. φύλλου 4899) η  βιβλιοθήκη θα είναι ανοιχτή για το κοινό 8.00 -15.30 και η λειτουργία της τροποποιείται ως εξής:

  • ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΡΙΟ: η λειτουργία του αναγνωστηρίου αναστέλλεται μέχρι νεωτέρας.
  • Επιστροφή υλικού: Η επιστροφή υλικού που έχει δανειστεί πριν από την 9/11/20 θα γίνει κατά το διάστημα 1η έως 7η Δεκεμβρίου. Για την επιστροφή υλικού θα ακολουθείτε η ίδια διαδικασία με την παραλαβή. Δηλαδή επικοινωνία με τη Βιβλιοθήκη και προγραμματισμένο ραντεβού.

Όλες οι υπηρεσίες προσφέρονται εξ αποστάσεως.

Πιο συγκεκριμένα:

ΓΙΑ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΕ-ΔΟΕ: επικοινωνείτε τηλεφωνικά  ( (+30) 210 368 8023-25, (+30) 210 368 8086) ή μέσω e-mail (oikonepist@lib.uoa.gr) με τη βιβλιοθήκη.

ΓΙΑ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΕΔΔ-ΕΜΜΕ-ΤΣΣΑΣ-ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ:

  • ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ: Ισχύει για έκτακτες περιπτώσεις και  επιτρέπεται μόνο για τα μέλη της Σχολής που ανήκει η Βιβλιοθήκη. Μόνο η παραλαβή του υλικού θα γίνεται δια ζώσης.  Χωρίς προκαθορισμένο ραντεβού δεν θα γίνεται εξυπηρέτηση.. Είναι απαραίτητη η ακαδημαϊκή ταυτότητα. Αν δεν έχει εκδοθεί ακόμη προσκομίζεται βεβαίωση φοίτησης από τη Γραμματεία του Τμήματος.
  • ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΕΛΟΥΣ: Απαραίτητη προϋπόθεση για το δανεισμό  είναι η  εγγραφή μέλους. Την αίτηση θα τη βρείτε στην ενότητα ΧΡΗΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ στην ιστοσελίδα της βιβλιοθήκης http://econpol.lib.uoa.gr/. Τη συμπληρώνετε και τη στέλνετε σε ένα από τα παρακάτω mail. Για τα τμήματα ΠΕΔΔ, ΕΜΜΕ, ΤΣΣΑΣ, Κοινωνιολογίας pepistdimd@lib.uoa.gr, epikmme@lib.uoa.gr, tourkiko@lib.uoa.gr. 
  • ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΠΑΛΑΙΩΝ ΕΤΩΝ (ν+2): Οι παλαιοί φοιτητές (ν+2) για να κάνουν εγγραφή μέλους θα πρέπει να προσκομίσουν βεβαίωση φοίτησης από τη Γραμματεία του Τμήματός τους.
  • ΑΙΤΗΣΗ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ: Όποιος επιθυμεί να δανειστεί βιβλία αναζητά τους τίτλους στον κατάλογο της βιβλιοθήκης OPAC. Υποβάλλει το αίτημά του (τίτλους βιβλίων και ταξιθετικούς αριθμούς)  στη φόρμα δανεισμού.  Για την παραλαβή των βιβλίων ειδοποιείται από τη βιβλιοθήκη με email ότι το αίτημά του διεκπεραιώθηκε.
  • ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ:  Αναστέλλεται ως και 30/11/20
  • ΑΙΤΗΣΗ ΔΙΑΔΑΝΕΙΣΜΟΥ: Δανεισμός βιβλίων, που δεν υπάρχουν στη βιβλιοθήκη μας, από βιβλιοθήκες άλλων Πανεπιστημίων που συμμετέχουν στο διαδανεισμό. Υποβάλλετε φόρμα διαδανεισμού.

Υποχρεωτική χρήση μάσκας και απολύμανση χεριών κατά την παράδοση και παραλαβή υλικού στην είσοδο της Βιβλιοθήκης.