Λειτουργία Βιβλιοθήκης της Σχολής Επιστημών της Αγωγής από 11/10/2021

Κατηγορία: Βιβλιοθήκη της Σχολής Επιστημών της Αγωγής
08.10.2021

Σύμφωνα με τον κανονισμό Λειτουργίας των Βιβλιοθηκών των Σχολών του ΕΚΠΑ με βάση την ΚΥΑ (ΦΕΚ αρ.φύλλου 4406/ τχ.Β 24-9-2021 και ειδικά τα άρθρα 10 και 15) και την εγκύκλιο με ΑΔΑ: ΩΞΠΜ46ΜΤΛ6-Φ3Π (Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού (62η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ)

Από τη Δευτέρα 11/10/21 και μέχρι νεωτέρας η βιβλιοθήκη  λειτουργήσει ως εξής :

ΩΡΑΡΙΟ: Δευτέρα έως  και Παρασκευή  8.30 -16.30

Οι χρήστες της βιβλιοθήκης θα πρέπει κατά την είσοδο τους να φορούν μάσκα προστασίας και  να επιδεικνύουν το απαραίτητο πιστοποιητικό (εμβολιασμού, rapid test ή νόσησης). Καθ’ όλη τη διάρκεια παραμονής τους στη βιβλιοθήκη θα πρέπει να φορούν τη  μάσκα προστασίας και να τηρούν τις απαραίτητες αποστάσεις μεταξύ τους

ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΡΙΟ: Η χρήση του αναγνωστηρίου γίνεται με τη μέθοδο των προγραμματισμένων ραντεβού. Ο χρόνος παραμονής σε αυτό είναι περιορισμένος σύμφωνα με τα μέτρα για ασφαλή χρήση λόγω COVID-19. Τα ραντεβού θα είναι 9.30-11.30,  12.00-14.00,  14.30-16.30

Η αίτηση για τα ραντεβού γίνεται ηλεκτρονικά στο email της βιβλιοθήκης  edc(at)lib.uoa.gr

 Επίσης συστήνεται  προγραμματισμένο ραντεβού  για τις υπόλοιπες  υπηρεσίες (παραλαβή βιβλίων για δανεισμό, διαδανεισμό, παραλαβή άρθρων, επιστροφή βιβλίων, επιστροφή διδακτικών συγγραμμάτων μέσω του συστήματος «Εύδοξος» κλπ .

Δεν επιτρέπετε η  αναζήτηση του υλικού στα βιβλιοστάσια από το χρήστη  παρά μόνο από το προσωπικό . Ο χρήστης μπορεί να μελετήσει στο αναγνωστήριο  μέχρι 3 βιβλία από τη συλλογή της βιβλιοθήκης καθώς και  τα δικά του βιβλία.Στη συνέχεια τα βιβλία τοποθετούνται από το προσωπικό σε ειδικό πάγκο όπου μένουν σε 3ήμερη καραντίνα.

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΥΛΙΚΟΥ: Οι  χρήστες έχουν την δυνατότητα να αναζητούν το υλικό στον ανοιχτό δημόσιο κατάλογο (http://www.lib.uoa.gr/) ώστε να προωθούν τους τίτλους και τους ταξιθετικούς αριθμούς του υλικού με την  αίτησή τους για  το προγραμματισμό του ραντεβού τους .H παραλαβή του υλικού γίνεται δια ζώσις  

ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΕΡΓΑΜΟΣ :Η διαδικασία κατάθεσης διπλωματικών εργασιών και διδακτορικών διατριβών στο Ιδρυματικό Αποθετήριο «Πέργαμος» γίνεται εξ ολοκλήρου εξ αποστάσεως . Οι βεβαιώσεις κατάθεσης στο Ψηφιακό Αποθετήριο και βεβαίωση μη οφειλής βιβλίων στη Βιβλιοθήκη αποστέλλονται στο χρήστη , από τις  Γραμματείες των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών και τις Γραμματείες των Διδακτορικών Διατριβών των Τμημάτων ,Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης  και Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία.Στη συνέχεια υπογεγραμμένες αποστέλλονται από το χρήστη  στο email της βιβλιοθήκης για να πραγματοποιηθεί  η  έγκριση της εργασίας.

 Τις  βεβαιώσεις   από καταθέσεις στο Ιδρυματικό Αποθετήριο Πέργαμος  αναλαμβάνει να τις προσκομίσει στις Γραμματείες των Τμημάτων το προσωπικό της Βιβλιοθήκης

,