ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ 04/10/2021

Κατηγορία: Βιβλιοθήκη της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών
06.10.2021

Η βιβλιοθήκη της Σχολής Ο.Π.Ε.  συνεχίζει να παρέχει  τις υπηρεσίες της  προς το κοινό με πλήρη λειτουργία των υπηρεσιών της λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα μέτρα  προστασίας τόσο για το κοινό, όσο και για το προσωπικό.

Σύμφωνα με τον κανονισμό Λειτουργίας των Βιβλιοθηκών των Σχολών του ΕΚΠΑ με βάση την ΚΥΑ (ΦΕΚ αρ.φύλλου 4406/ τχ.Β 24-9-2021 και ειδικά τα άρθρα 10 και 15) και την εγκύκλιο με ΑΔΑ: ΩΞΠΜ46ΜΤΛ6-Φ3Π (Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού (62η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ) 

από τη Δευτέρα 4/10/21 και μέχρι νεωτέρας τα  βασικά σημεία λειτουργίας της είναι :

Ωράριο: Το ωράριο λειτουργίας για το κοινό  είναι  Δευτέρα έως και Παρασκευή, 08.30-16.30.

Προϋποθέσεις για την είσοδο του κοινού στο χώρο της βιβλιοθήκης: Οι χρήστες της βιβλιοθήκης θα πρέπει κατά την είσοδο τους να φορούν μάσκα προστασίας και εφόσον ζητηθεί να επιδεικνύουν το απαραίτητο πιστοποιητικό (εμβολιασμού, rapid test ή νόσησης). Καθ’ όλη τη διάρκεια παραμονής τους στη βιβλιοθήκη θα πρέπει να φορούν τη μάσκα προστασίας και να τηρούν τις απαραίτητες αποστάσεις μεταξύ τους

Αναγνωστήριο: η χρήση του αναγνωστηρίου γίνεται με τη μέθοδο των προγραμματισμένων ραντεβού. Ο χρόνος παραμονής σε αυτό είναι περιορισμένος σύμφωνα με τα μέτρα για ασφαλή χρήση λόγω COVID-19. Τα ραντεβού θα είναι 9.00-11.00, 11.30-13.30, 14.00-16.00 Κλείστε το ραντεβού σας εδώ: Αίτηση ραντεβού (Τμήματα ΠΕΔΔ, ΕΜΜΕ, ΤΣΣΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ) και Αίτηση ραντεβού (Τμήματα ΤΟΕ-ΔΕΟ)

Για τις υπόλοιπες υπηρεσίες (παραλαβή βιβλίων για δανεισμό, διαδανεισμό, παραλαβή άρθρων, επιστροφή βιβλίων, επιστροφή διδακτικών συγγραμμάτων μέσω του συστήματος «Εύδοξος» κλπ) συστήνεται το προγραμματισμένο ραντεβού χωρίς να είναι υποχρεωτικό.

Βιβλιοστάσια: Η αναζήτηση του υλικού στα βιβλιοστάσια θα γίνεται μόνο από το προσωπικό. Ο χρήστης μπορεί να μελετήσει εντός του χώρου τα δικά του βιβλία και περιορισμένο υλικό της βιβλιοθήκης, έως 5  τεκμήρια. Κατά την αποχώρηση, τα βιβλία  επιστρέφονται στον πάγκο δανεισμού και τοποθετούνται σε 3ήμερη υποχρεωτική καραντίνα.

Εξ αποστάσεως εξυπηρέτηση: Συνεχίζεται η εξ αποστάσεως εξυπηρέτηση με όλες τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες και πηγές πληροφόρησης που διαθέτει η  βιβλιοθήκη.

Σας ευχαριστούμε για την μέχρι σήμερα άψογη συνεργασία και υποσχόμαστε να συνεχίσουμε να προσφέρουμε το μέγιστο δυνατό των υπηρεσιών μας βοηθώντας και συμβάλλοντας στην εκπαίδευση, τη διδασκαλία και την έρευνα.