Λειτουργία Βιβλιοθήκης Νομικής Σχολής από 31/5/2021

Κατηγορία: Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
31.05.2021
Document.jpg

Σύμφωνα με την ΚΥΑ (Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 31950- ΦΕΚ Τεύχος 2, 2141/ 22-5-2021) και την ανακοίνωση της Διεύθυνσης Βιβλιοθήκης (25-5-21), του ΕΚΠΑ, εξακολουθεί να παραμένει σε αναστολή για το επόμενο διάστημα η λειτουργία των αναγνωστηρίων και η πρόσβαση των χρηστών στα βιβλιοστάσια των Βιβλιοθηκών του Ιδρύματος.

Η Βιβλιοθήκη της Νομικής Σχολής συνεχίζει να προσφέρει τη δυνατότητα δανεισμού στα μέλη της και  εφεξής ενεργοποιεί εκ νέου την υπηρεσία εξυπηρέτησης εξωτερικών χρηστών.  Τα αιτήματα δανεισμού υποβάλλονται μέσω ηλεκτρονικής φόρμας  Αίτησης δανεισμού μελών Νομικής Σχολής και Αίτησης δανεισμού εξωτερικών χρηστών  και η παραλαβή των τεκμηρίων γίνεται κατόπιν ειδοποίησης από τη Βιβλιοθήκη.

Δανεισμός μελών της Νομικής Σχολής του ΕΚΠΑ:

  •  Τα μέλη ΔΕΠ έχουν δικαίωμα δανεισμού έως επτά βιβλία τη φορά με διάρκεια δανεισμού έως δεκαπέντε μέρες και δικαίωμα μιας ανανέωσης.
  • Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές, υποψήφιοι διδάκτορες και μεταδιδακτορικοί έχουν δικαίωμα δανεισμού έως έξι βιβλία τη φορά, με διάρκεια δανεισμού έως τρεις ημέρες και δικαίωμα μίας ανανέωσης.
  • Οι προπτυχιακοί φοιτητές έχουν δικαίωμα δανεισμού έως τρία βιβλία τη φορά, έως δύο ημέρες και δικαίωμα μιας ανανέωσης.

Δανεισμός εξωτερικών χρηστών:

  • Οι εξωτερικοί χρήστες έχουν δικαίωμα ημερήσιου δανεισμού έως 3 τεκμήρια.

Διευκρινίσεις: Τεκμήρια που φέρουν την ένδειξη «Χρήση εντός Βιβλιοθήκης» ή «Πληροφοριακό υλικό» ή έχουν αυξημένη ζήτηση, ενδέχεται να έχουν μικρότερη διάρκεια δανεισμού, ο οποίος εξετάζεται ανά περίπτωση. Ο χρόνος δανεισμού των διδακτικών συγγραμμάτων που υπάρχουν σε πολλαπλά αντίτυπα ενδέχεται να είναι μεγαλύτερος της μίας ημέρας και εξετάζεται ανά περίπτωση. Στις περιπτώσεις εξαιρέσεων οι χρήστες οφείλουν να ακολουθούν τις οδηγίες του προσωπικού της Βιβλιοθήκης.

Για τις περιοδικές εκδόσεις που δεν εντοπίζονται  σε ηλεκτρονική μορφή  στις  διαθέσιμες βάσεις νομικών δεδομένων ή  στα Περιοδικά έντυπης συλλογής Βιβλιοθήκης Νομικής Σχολής που διατίθενται και ηλεκτρονικά ή στις  Ηλεκτρονικές πηγές νομικής πληροφόρησης ανοικτής πρόσβασης, δίδεται η δυνατότητα σύντομου δανεισμού ή ιδιωτικής αναπαραγωγής με ίδια μέσα σε ειδικό χώρο του κτηρίου.

Αναφορικά με την υπηρεσία αναζήτησης και ανάκτησης άρθρων από νομικές βάσεις δεδομένων τα μέλη της Νομικής Σχολής που δεν έχουν πρόσβαση στις συνδρομητικές νομικές βάσεις δεδομένων μπορούν να  συνεχίσουν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά το αίτημα τους  στην   Αίτηση δανεισμού μελών Νομικής Σχολής.   Η Βιβλιοθήκη με απαντητικό μήνυμα ενημερώνει  για τον τρόπο απόκτησης αυτού του υλικού.

Διαδικασία υποβολής και εξυπηρέτησης αιτημάτων δανεισμού:

  • Οι χρήστες αναζητούν βιβλιογραφία στον ανοιχτό δημόσιο κατάλογο (OPAC). Αναλυτικές οδηγίες για την αναζήτηση στον OPAC είναι διαθέσιμες εδώ.
  • Οι χρήστες καταγράφουν το αίτημά τους στην ηλεκτρονική φόρμα δανεισμού 
  • Η Βιβλιοθήκη αποστέλλει απαντητικό email σχετικά με τη διαθεσιμότητα του υλικού και την ημερομηνία παραλαβής του.
  • Η παραλαβή και επιστροφή των βιβλίων γίνεται καθημερινά από τις 8:30 έως τις 15:30
  •  Η εξυπηρέτηση  των αιτημάτων γίνεται με σειρά προτεραιότητας χρόνου υποβολής τους.