Λειτουργία Βιβλιοθήκης ΑΓΡΟΑΔΑ από 16/06/21

18.06.2021

Λειτουργία της Βιβλιοθήκης Αγροτικής Ανάπτυξης Διατροφής και Αειφορίας από 16/06/21, αναγνωστήριο, δανεισμός και επιστροφές, επικοινωνία