• ΑΡΧΙΚΗ >
  • ΝΕΑ & ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ >
  • Ανανεωμένος Κανονισμός Λειτουργίας των Βιβλιοθηκών των Σχολών και προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας λόγω της πανδημίας

Ανανεωμένος Κανονισμός Λειτουργίας των Βιβλιοθηκών των Σχολών και προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας λόγω της πανδημίας

Κατηγορία: Διεύθυνση Βιβλιοθηκών
31.12.2020

Ανακοίνωση προς την Πανεπιστημιακή Κοινότητα

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑ

Ανανεωμένος Κανονισμός Λειτουργίας των Βιβλιοθηκών των Σχολών με βάση την ΚΥΑ αριθμ. 115744/Ζ1/4.9.2020 και τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας λόγω της πανδημίας

 

Οι βιβλιοθήκες επανέρχονται σε πλήρη λειτουργία και παρέχουν όλες τις υπηρεσίες τους λαμβάνοντας, όμως, όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας τόσο για το κοινό, όσο και για το προσωπικό. Για το σκοπό αυτό κοινοποιούμε τον ανανεωμένο κανονισμό λειτουργίας, ο οποίος θα τεθεί σε ισχύ από 23 Σεπτεμβρίου 2020 και θα προβλέπει συνοπτικά:

  • Ωράριο: Οι Βιβλιοθήκες ορίζουν το ωράριο λειτουργίας για το κοινό μεταξύ των : 08.30-16.30 ή 09.-17.00 Δευτέρα έως και Παρασκευή. Για την επιλογή του ωραρίου λειτουργίας, αλλά και την όποια αναγκαστική απόκλιση από αυτά, θα ληφθούν υπόψη παράγοντες, όπως: το διαθέσιμο προσωπικό, τα μέτρα ασφάλειας και προστασίας, το προσωπικό που ανήκει σε ευπαθείς ομάδες κλπ.
  • Όλες οι δια ζώσης υπηρεσίες (παραλαβή βιβλίων για δανεισμό, χρήση αναγνωστηρίων και ηλεκτρονικών υπολογιστών, παραλαβή βιβλίων με διαδανεισμό, παραλαβή άρθρων κλπ) θα γίνονται με ραντεβού. Ειδικά για τη χρήση των αναγνωστηρίων προτείνονται συγκεκριμένα 2ωρα (π.χ. 09.00-11.00, 11.00-13.00, 13.00-15.00), τα οποία η κάθε βιβλιοθήκη θα μπορεί να προσαρμόσει αναλόγως των ιδιαιτέρων αναγκών της, με στόχο τη μεγαλύτερη διευκόλυνση του κοινού. Οι δε χρήστες, προκειμένου να μελετήσουν στο χώρο των βιβλιοθηκών, θα πρέπει προηγουμένως να κλείνουν ραντεβού. Με τον τρόπο αυτό ελέγχεται η ροή των επισκέψεων και αποφεύγεται ο συνωστισμός, ειδικά σε ώρες αιχμής.
  • Παράλληλα, συνεχίζεται η εξ αποστάσεως εξυπηρέτηση με όλες τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες και πηγές πληροφόρησης που διαθέτουν οι Βιβλιοθήκες.

Επισυνάπτεται ο ανανεωμένος κανονισμός λειτουργίας λόγω της πανδημίας του COVID-19.