• ΑΡΧΙΚΗ >
  • ΝΕΑ & ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ >
  • Κανονισμός Λειτουργίας των Βιβλιοθηκών των Σχολών και προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας λόγω της πανδημίας

Κανονισμός Λειτουργίας των Βιβλιοθηκών των Σχολών και προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας λόγω της πανδημίας

31.12.2020

Ανανεωμένος Κανονισμός Λειτουργίας των Βιβλιοθηκών των Σχολών με βάση την ΚΥΑ αριθμ. 115744/Ζ1/4.9.2020, την υπ. αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/126/16136/20-9-2020 (ΑΔΑ: ΩΩΔΩ46ΜΤΛ6-2ΞΧ) εγκύκλιο, τις διευκρινίσεις που δόθηκαν περαιτέρω με την αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/127/17682/22-9-2020 (ΑΔΑ: ΨΧ6Θ46ΜΤΛ6-8Ε0) εγκύκλιο, το έγγραφο της Διεύθυνσης Διοικητικού με αρ. πρωτ. 39732 της 22ας Σεπτεμβρίου 2020, την εγκύκλιο υπ. Αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/128 /17765 της 2/10/2020 (ΑΔΑ: 9ΣΧΒ46ΜΤΛ6-Ρ3Π) και τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας λόγω της πανδημίας.

Οι βιβλιοθήκες επαναφέρουν σε λειτουργία και τα αναγνωστήρια με ελεγχόμενο αριθμό χρηστών ώστε να τηρούνται οι απαραίτητες αποστάσεις και τα μέτρα ασφαλείας και προστασίας τόσο για το κοινό όσο και για το προσωπικό.

Για το σκοπό αυτό κοινοποιούμε τον ανανεωμένο κανονισμό λειτουργίας, ο οποίος θα τεθεί σε ισχύ από 20 Οκτωβρίου 2020 και θα προβλέπει συνοπτικά:

Ωράριο: Οι Βιβλιοθήκες ορίζουν το ωράριο λειτουργίας για το κοινό μεταξύ των : 08.30-16.30 ή 09.-17.00 Δευτέρα έως και Παρασκευή. Για την επιλογή του ωραρίου λειτουργίας, αλλά και την όποια αναγκαστική απόκλιση από αυτά, θα ληφθούν υπόψη παράγοντες, όπως: το διαθέσιμο προσωπικό, την υποχρεωτική εργασία σε ποσοστό 40% εξ αποστάσεως και 60% με φυσική παρουσία, την διαδοχική προσέλευση του προσωπικού για την αποφυγή συνωστισμού στα ΜΜΜ, τα μέτρα ασφάλειας και προστασίας, το προσωπικό που ανήκει σε ευπαθείς ομάδες κλπ.

Όλες οι δια ζώσης υπηρεσίες (παραλαβή βιβλίων για δανεισμό, χρήση αναγνωστηρίων και ηλεκτρονικών υπολογιστών, παραλαβή βιβλίων με διαδανεισμό, παραλαβή άρθρων κλπ) θα γίνονται με ραντεβού. Ειδικά για τη χρήση των αναγνωστηρίων προτείνονται συγκεκριμένα 2ωρα (π.χ. 09.00-11.00, 11.00-13.00, 13.00-15.00), τα οποία η κάθε βιβλιοθήκη θα μπορεί να προσαρμόσει αναλόγως των ιδιαιτέρων αναγκών της, με στόχο τη μεγαλύτερη διευκόλυνση του κοινού. Οι δε χρήστες, προκειμένου να μελετήσουν στο χώρο των βιβλιοθηκών, θα πρέπει προηγουμένως να κλείνουν ραντεβού. Με τον τρόπο αυτό ελέγχεται η ροή των επισκέψεων και αποφεύγεται ο συνωστισμός, ειδικά σε ώρες αιχμής. Ο αριθμός των χρηστών των αναγνωστηρίων θα καθορίζεται με βάση όλα τα ανωτέρω αλλά και  όλα τα προβλεπόμενα υγειονομικά μέτρα (αποστάσεις, χρήση μάσκας κλπ).

Παράλληλα, συνεχίζεται και η εξ αποστάσεως εξυπηρέτηση με όλες τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες και πηγές πληροφόρησης που διαθέτουν οι Βιβλιοθήκες.

Αναλυτικά τον κανονισμό λειτουργίας μπορείτε να τον δείτε στο επισυναπτόμενο αρχείο και παράλληλα μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα των Βιβλιοθηκών www.lib.uoa.gr για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις προσφερόμενες υπηρεσίες.

Με εκτίμηση

Βαλσαμής Βαλσαμάκης
Προϊστάμενος Διεύθυνσης Βιβλιοθήκης ΕΚΠΑ (κατ' αναπλήρωση)
Επικοινωνία για θέματα της Διεύθυνσης Βιβλιοθήκης: dibib@lib.uoa.gr