Η ανάπτυξη της Βιβλιοθήκης της Νομικής Σχολής (σε αριθμούς)

Κατηγορία: Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
29.01.2019
fwto_vivliothiki_1.jpg

fwto_vivliothiki_2.jpg

fwto_vivliothiki_3.jpg

Σύμφωνα με τα στατιστικά της Βιβλιοθήκης της Νομικής Σχολής, ο αριθμός επισκέψεων χρηστών για το έτος 2017 ήταν 41.109, ενώ το 2018 οι επισκέψεις ανήλθαν στις 50.215. Αυτοί οι αριθμοί καταδεικνύουν τη σπουδαιότητα της δημιουργίας Βιβλιοθήκης στο κτήριο του Παλαιού Χημείου, τα οφέλη που προσφέρει στην ακαδημαϊκή και ερευνητική νομική κοινότητα και όχι μόνον, καθώς και την αδήριτη ανάγκη στήριξης του έργου της.

Σημαντική ήταν και η χρηματοδότηση της για αγορά βιβλίων, περιοδικών και συνδρομών σε βάσεις δεδομένων. Το κονδύλι που διατέθηκε το έτος 2018 από την Κοσμητεία και τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών της Νομικής Σχολής ανήλθε στο ποσό 84.000 ευρώ, ενώ από αυτή την πηγή αναμένεται περαιτέρω χρηματοδότηση.