Εξελίξεις σχετικά με τις ηλεκτρονικές πηγές του HEAL-Link

Κατηγορία: Υπολογιστικό Κέντρο Βιβλιοθηκών
09.02.2016

Κατόπιν σχετικής ενημέρωσης από το HEAL-Link, οι οικονομικές εκκρεμότητες του Συνδέσμου Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών για τα έτη 2013-2014 έχουν τακτοποιηθεί για το σύνολο των εκδοτών. Επιπλέον, εντός του Φεβρουαρίου, θα εξοφληθούν οι εκδότες και για το 2015. Η πρόσβαση έχει αποκατασταθεί στο σύνολο των εκδοτών (με εξαίρεση τους ACS, APS, IEEE) και κατόπιν αιτήματος του ΣΕΑΒ προς τους εκδότες θα συνεχίσει να είναι ανοιχτή μέχρι και τις 31 Μαρτίου του 2016, οπότε και αναμένεται να υπάρξει κάποια εξέλιξη σχετικά με την ανανέωση των συμβάσεων για το 2016.

Σας υπενθυμίζουμε ότι, από το 2015 και μετά, δεν υπάρχει ενεργή σύμβαση για τους εκδότες American Chemical Society (ACS), American Physical Society (APS) και IEEE, οπότε και δεν έχουμε πρόσβαση στους εν λόγω εκδότες. Ωστόσο καταβάλλονται προσπάθειες για την αποκατάσταση της πρόσβασης και σε αυτούς τους εκδότες.