Εργασίες συντήρησης στο Ιδρυματικό Αποθετήριο Πέργαμος, Σάββατο 25/1/2020

Κατηγορία: Υπολογιστικό Κέντρο Βιβλιοθηκών
22.01.2020

Σας ενημερώνουμε ότι λόγω προγραμματισμένων εργασιών συντήρησης στο Ιδρυματικό Αποθετήριο Πέργαμος, το Σάββατο 25/1/2020, κατά το χρονικό διάστημα από 10 π.μ. μέχρι 3 μ.μ., η λειτουργία αναζήτησης και τα αντίστοιχα ευρετήρια δεν θα ανταποκρίνονται ορθά και τα αποτελέσματα που θα επιστρέφουν δεν θα είναι σωστά/αναμενόμενα.

Ευχαριστούμε για την κατανόησή σας.