Έρευνα ικανοποίησης χρηστών για την περίοδο της πανδημίας

Κατηγορία: Υπολογιστικό Κέντρο Βιβλιοθηκών, Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής, Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών, Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας, Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής, Βιβλιοθήκη της Θεολογικής Σχολής, Βιβλιοθήκη της Σχολής Επιστημών της Αγωγής, Βιβλιοθήκη της Σχολής Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Βιβλιοθήκη της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών, Διεύθυνση Βιβλιοθηκών
22.05.2022
Αφίσα - ερωτηματολόγιο

Σας ενημερώνουμε ότι η Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης του ΕΚΠΑ  πραγματοποιεί Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης των Αναγνωστών - Χρηστών της που αφορά στη χρονική περίοδο της πανδημίας από τον κορωνοϊό SARS-CoV-2.

Περισσότερες πληροφορίες για να συμμετέχετε στην έρευνα θα βρείτε στο σχετικό εδάφιο του ιστοχώρου της ΒΚΠ.