Λειτουργία του Σπουδαστηρίου Οδοντιατρικής από Τρίτη 20 Οκτωβρίου 2020

Κατηγορία: Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
02.11.2020
BookShelf.jpg

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΡΙΟΥ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ

με βάση την ΚΥΑ αριθμ. 115744/Ζ1/4.9.2020, την υπ. αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/126/16136/20-9-2020 (ΑΔΑ: ΩΩΔΩ46ΜΤΛ6-2ΞΧ) εγκύκλιο, τις διευκρινίσεις που δόθηκαν περαιτέρω με την αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/127/17682/22-9-2020 (ΑΔΑ: ΨΧ6Θ46ΜΤΛ6-8Ε0) εγκύκλιο, το έγγραφο της Διεύθυνσης Διοικητικού με αρ. πρωτ. 39732 της 22ας Σεπτεμβρίου 2020, την εγκύκλιο υπ. Αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/128 /17765 της 2/10/2020 (ΑΔΑ: 9ΣΧΒ46ΜΤΛ6-Ρ3Π) και τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας λόγω της πανδημίας.

Το Σπουδαστήριο της Οδοντιατρικής Σχολής τροποποιεί την λειτουργία του και επεκτείνει τις  υπηρεσίες του λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας τόσο για το κοινό όσο και για το προσωπικό, ανανεώνοντας τον κανονισμό λειτουργίας του για να συμπεριληφθούν τόσο τα μέτρα προστασίας όσο και οδηγίες για τον τρόπο εξυπηρέτησης του κοινού.

Ο νέος κανονισμός τίθεται σε ισχύ από 20 Οκτωβρίου 2020 και θα τροποποιείται ανά διαστήματα με βάση το βαθμό αποτελεσματικότητάς του σε συνδυασμό με επιπρόσθετα μέτρα προστασίας που θα τίθενται σε ισχύ.

Λόγω της υποχρέωσης για εξ αποστάσεως εργασία του προσωπικού του Σπουδαστηρίου βάση των ΚΥΑ, ζητούμε την κατανόηση του κοινού και τη συνεργασία όλων για την ομαλότερη λειτουργία του Σπουδαστηρίου κατά το διάστημα αυτό.

 

Το Ωράριο Λειτουργίας για το κοινό ορίζεται: Δευτέρα έως Παρασκευή 08.30 - 15.30.

 • Λόγω των ειδικών συνθηκών που έχουν διαμορφωθεί, προηγούνται στην εξυπηρέτηση τα μέλη της Οδοντιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ.
 • Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο Σπουδαστήριο και τη χρήση των υπηρεσιών του, η τήρηση των μέτρων προστασίας τα οποία περιλαμβάνουν την υποχρεωτική χρήση μάσκας τόσο από το προσωπικό όσο και από τους χρήστες, τη χρήση των αντισηπτικών διαλυμάτων κατά την είσοδο και την προβλεπόμενη απόσταση του ενάμιση μέτρου (1,5μ) καθ’ όλη τη διάρκεια παραμονής στο Σπουδαστήριο.
 • Απαγορεύεται κάθε επαφή των χρηστών με τα βιβλιοστάσια στο χώρο του Αναγνωστηρίου και όπου αλλού υπάρχουν.
  Τα βιβλία θα τα ανασύρουν από τα βιβλιοστάσια αποκλειστικά οι υπάλληλοι του Σπουδαστηρίου.
 • Δεν επιτρέπεται η χρήση των φωτοτυπικών μηχανημάτων.
 • Δεν επιτρέπεται προσωρινά η χρήση του Εργαστηρίου Υπολογιστών που φιλοξενείται στο χώρο του Σπουδαστηρίου. Πληροφορίες για την πλήρη πρόσβαση στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες που περιγράφονται στην ιστοσελίδα http://www.lib.uoa.gr/ (π.χ. ενιαία αναζήτηση, βιβλιογραφικές βάσεις, ηλεκτρονικά περιοδικά, ηλεκτρονικά βιβλία) από χώρους εκτός του Σπουδαστηρίου  θα βρείτε εδώ. Πληροφορίες για τις πηγές που θεματικά αφορούν την Οδοντιατρική θα βρείτε εδώ.

 

Οι προσφερόμενες υπηρεσίες από το Σπουδαστήριο είναι:

α) Η Υπηρεσία Δανεισμού

Η Υπηρεσία θα είναι διαθέσιμη μόνο  κατόπιν ραντεβού προς όλους τους χρήστες του Σπουδαστηρίου.

Διαδικασία δανεισμού Σπουδαστηρίου Οδοντιατρικής:

Διαδικασία δανεισμού τεκμηρίων σε μέλη του Σπουδαστηρίου Οδοντιατρικής:

Πληροφορίες για τον δανεισμό τεκμηρίων θα βρείτε εδώ:

 1. Οι χρήστες αναζητούν βιβλιογραφία στον ανοιχτό δημόσιο κατάλογο (OPAC). Εδώ θα βρείτε έναν σύντομο οδηγό αναζήτησης βιβλιογραφίας που θα σας βοηθήσει στην αποτελεσματικότερη αναζήτηση υλικού.                                                                                                                      
 2. Οι χρήστες συμπληρώνουν την ηλεκτρονική φόρμα δανεισμού για να καταχωρηθεί το αίτημα τους.                                                                                                
 3. Μόλις το προσωπικό του Σπουδαστηρίου επεξεργαστεί το αίτημα, οι χρήστες θα ενημερωθούν για την πορεία του αιτήματος τους και την ώρα και την ημέρα παράδοσης των δανεισμένων τεκμηρίων.

Σε περίπτωση που ο χρήστης δεν είναι μέλος του Σπουδαστηρίου και πληροί τις προϋποθέσεις εγγραφής, οφείλει να κατεβάσει την Αίτηση Εγγραφής Μέλους από την ιστοσελίδα του Σπουδαστηρίου, να την συμπληρώσει και να την αποστείλει σκαναρισμένη μαζί με φωτογραφία της ακαδημαϊκής του ταυτότητας (φοιτητικού πάσο) και από τις δύο (2) όψεις στο email του Σπουδαστηρίου odontiatriki (at) lib. uoa. gr.

Δε θα επιτρέπεται να συμπληρώνετε τη φόρμα δανεισμού εντός του χώρου του Σπουδαστηρίου.

Διαδικασία ημερήσιου δανεισμού τεκμηρίων σε εξωτερικούς χρήστες:

 1. Οι χρήστες αναζητούν βιβλιογραφία στον ανοιχτό δημόσιο κατάλογο (OPAC). Εδώ θα βρείτε έναν σύντομο οδηγό αναζήτησης βιβλιογραφίας που θα σας βοηθήσει στην αποτελεσματικότερη αναζήτηση υλικού.
 2. Οι χρήστες συμπληρώνουν την ηλεκτρονική φόρμα δανεισμού για να καταχωρηθεί το αίτημα τους.
 3. Οι χρήστες ενημερώνονται με e-mail από το Σπουδαστήριο για την πορεία του αιτήματός τους

Έκτακτες περιπτώσεις: Αν χρήστης επισκεφτεί το Σπουδαστήριο για να δανεισθεί βιβλία χωρίς το προκαθορισμένο ραντεβού, τότε θα πρέπει να γνωρίζει ότι θα εξυπηρετηθεί μόνο εφόσον αυτό είναι δυνατόν και με τρόπο που θα εξασφαλίζει την αποφυγή συνωστισμού και την τήρηση των μέτρων προστασίας και ασφάλειας. Και σ’ αυτήν την περίπτωση τα βιβλία θα τα ανασύρει από το βιβλιοστάσιο υπάλληλος του Σπουδαστηρίου.

 

β) Η χρήση του Αναγνωστηρίου του Σπουδαστηρίου της Οδοντιατρικής.

Ο αριθμός των ατόμων που θα μπορούν να εισέλθουν και να μελετήσουν στο Αναγνωστήριο είναι 12 βάση των διαθέσιμων θέσεων μελέτης που εξασφαλίζουν ασφαλή χρήση, την προβλεπόμενη απόσταση του ενός και μισού μέτρου περιμετρικά μεταξύ των χρηστών και την επίβλεψη και τον έλεγχο του χώρου από το προσωπικό.

Η μέγιστη παραμονή κάθε χρήστη στο αναγνωστήριο δεν θα ξεπερνά τις δύο ώρες. Η επίσκεψη για χρήση του αναγνωστηρίου θα γίνεται μόνο με τη μέθοδο των προγραμματισμένων ραντεβού.

Τα ραντεβού κλείνονται ηλεκτρονικά στη φόρμα Κράτησης Ραντεβού που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Σπουδαστηρίου.

Τα ραντεβού είναι για τις εξής ώρες:

08:45 -10:45,

11:00 – 13:00,

13:15 – 15:15.

Στο τέλος της κάθε περιόδου χρήσης του αναγνωστηρίου θα ακολουθεί απολύμανση σε τραπέζια και καθίσματα και στη συνέχεια θα εισέρχονται οι χρήστες που έχουν προγραμματίσει επίσκεψη για το επόμενο δίωρο.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι αναγνώστες θα κάνουν χρήση μόνο των τραπεζοκαθισμάτων που θα έχει ορίσει το προσωπικό του Σπουδαστηρίου και φέρουν σχετική σήμανση και δεν θα μετακινούν τα καθίσματα από τις καθορισμένες θέσεις.

Τα βιβλία που θα μπορούν να μελετήσουν οι χρήστες της Βιβλιοθήκης, κατά κύριο λόγο θα είναι:

 • Τα δικά τους συγγράμματα.
 • Υλικό που δεν είναι δυνατόν να δοθεί για δανεισμό (Τέτοιο υλικό είναι τα  σπάνια βιβλία, πληροφοριακό υλικό, διπλωματικές εργασίες κλπ.) ή τεκμήρια που υπάρχουν με μόνο ένα αντίτυπο στη συλλογή του Σπουδαστηρίου.

Υποχρεώσεις και δυνατότητες χρήσης υλικού:

 • Ο αριθμός των επιτρεπόμενων τεκμηρίων για μελέτη εντός του αναγνωστηρίου θα είναι μέχρι τρία για κάθε προγραμματισμένη επίσκεψη. Οι χρήστες θα μπορούν να αιτηθούν τα τεκμήρια προς μελέτη μέσω της φόρμας κράτησης ραντεβού. Τα τεκμήρια προς μελέτη δεν θα ξεπερνούν τα τρία (3) τεκμήρια και δεν θα ανήκουν στην δανειστική συλλογή. Μόλις το προσωπικό επεξεργαστεί το αίτημα σας, θα σας ενημερώσει για την διαθεσιμότητα των προς μελέτη βιβλίων.

Και σε αυτή τη περίπτωση η ανάκτηση των βιβλίων από τα βιβλιοστάσια για την μελέτη στα αναγνωστήρια θα γίνεται μόνο από το προσωπικό του Σπουδαστηρίου.

Μετά τη χρήση των βιβλίων από τους αναγνώστες, αυτά θα παραμένουν επάνω στα τραπέζια. Στη συνέχεια θα συγκεντρώνονται από το προσωπικό και θα τοποθετούνται στους χώρους καραντίνας για τρεις ημέρες όπως ισχύει και στο δανεισμό. (Για το διάστημα καραντίνας ακολουθείται η διεθνής πρακτική και θα τροποποιείται αναλόγως).

 

 

 

Ο Υπεύθυνος του Σπουδαστηρίου

Βασίλειος Πανής, Καθηγητής