Τροποποίηση Όρων Λειτουργίας του Σπουδαστηρίου της Οδοντιατρικής Σχολής

Κατηγορία: Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
20.08.2020
covid-19-inital-library-comm.png

Από την Δευτέρα 01 - 06 - 2020 τροποποιείται η λειτουργία του Σπουδαστηρίου της Οδοντιατρικής Σχολής σύμφωνα με την απόφαση (Αρ. Πρωτ.: 28743/29-5-2020, ΑΔΑ ΨΙ9246ΨΖ2Ν-14Δ) της Συγκλήτου του ΕΚΠΑ και βάσει των οδηγιών του ΕΟΔΥ και τις σχετικές εγκυκλίους περί τήρησης όλων των μέτρων προστασίας κατά την διάρκεια της πανδημίας COVID-19.

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

 • Η χρήση μάσκας είναι υποχρεωτική για τους εργαζόμενους στο Σπουδαστήριο και για τους επισκέπτες.
 • Οι χρήστες υποβάλουν ηλεκτρονικά το αίτημα τους σύμφωνα με τις οδηγίες που ακολουθούν.
 • Οι χρήστες επικοινωνούν με το Σπουδαστήριο πριν κάνουν χρήση οποιαδήποτε υπηρεσίας θελήσουν ηλεκτρονικά ή τηλεφωνικά.
 • Το προσωπικό του Σπουδαστηρίου επεξεργάζεται τα αιτήματα και ανάλογα με το χρόνο υποβολής του αιτήματος, η εξυπηρέτηση θα γίνεται με απόλυτη σειρά προτεραιότητας.
 • Οι χρήστες οφείλουν να τηρούν τους όρους εξυπηρέτησης και τις ώρες των καθορισμένων ραντεβού.
 • Το διάστημα παραμονής στο χώρο του Σπουδαστηρίου δεν μπορεί να ξεπερνάει τα 15 λεπτά. Κατά το διάστημα παραμονής, οι χρήστες οφείλουν να ακολουθούν τις οδηγίες του προσωπικού και τις ειδικές σημάνσεις.
 • Οι χρήστες του Σπουδαστηρίου δεν μπορούν να έχουν πρόσβαση σε κανένα άλλο χώρο του Σπουδαστηρίου πέρα της Υποδοχής.
 • Σε περίπτωση που ο χρήστης δεν είναι μέλος του Σπουδαστηρίου, οφείλει να κατεβάσει την Αίτηση Εγγραφής Μέλους από την ιστοσελίδα του Σπουδαστηρίου, να την συμπληρώσει και να την αποστείλει σκαναρισμένη μαζί με φωτογραφία της ακαδημαϊκής του ταυτότητας (φοιτητικού πάσο) και από τις 2 όψεις στο email του Σπουδαστηρίου (odontiatriki(at)lib.uoa.gr). Δε θα επιτρέπετε να συμπληρώνετε  τη φόρμα δανεισμού εντός του χώρου του Σπουδαστηρίου.
 • Οι υποψήφιοι για κατατακτήριες εξετάσεις, θα καλούν το προσωπικό του Σπουδαστηρίου τηλεφωνικά για τις υπηρεσίες στις οποίες θα έχουν πρόσβαση.

 

Νέοι Όροι Λειτουργίας

 • Το ωράριο εξυπηρέτησης του κοινού διαμορφώνεται ως Δευτέρα με Παρασκευή 8:30 - 15:30.
 • Η δυνατότητα παραμονής για μελέτη στο Σπουδαστήριο δεν επιτρέπεται.
 • Η εξυπηρέτηση θα γίνεται κατόπιν ραντεβού έπειτα από επικοινωνία στα τηλέφωνα 210746 1150 – 210746 1151 ή μέσω email στο odontiatriki(at)lib.uoa.gr για την αποφυγή συνωστισμού.
 • Το Σπουδαστήριο θα εξυπηρετεί δανεισμούς, επιστροφές δανεισμών και επιστροφές συγγραμμάτων Ευδόξου και υπηρεσίες σχετικές με την Πέργαμο κατόπιν ορισμού συγκεκριμένης ώρας εξυπηρέτησης.
 •  Λόγω των ειδικών συνθηκών, προηγούνται στην εξυπηρέτηση τα μέλη του ΕΚΠΑ.
 • Οι χρήστες που εισέρχονται στο χώρο Υποδοχής/Γραφείο Δανεισμού, θα εισέρχονται ένας την φορά, θα εξυπηρετούνται κατά μόνας. Η παραμονή τους στο χώρο δε θα ξεπερνάει τα 15 λεπτά και αφού αποχωρήσουν, θα εισέρχεται ο επόμενος.
 • Η πρόσβαση στα βιβλιοστάσια από τους χρήστες δεν επιτρέπεται.
 • Θα εφαρμοστεί η μέθοδος δανεισμού με παραγγελία. Ο χρήστης θα συμπληρώνει με τα απαραίητα στοιχεία την on - line Φόρμα Αίτησης Δανεισμού. Οι βιβλιοθηκονόμοι θα συλλέγουν τα βιβλία από τα βιβλιοστάσια και θα τα προετοιμάζουν προς παραλαβή. Για την ημέρα και την ώρα παραλαβής των βιβλίων θα ειδοποιηθείτε ηλεκτρονικά η τηλεφωνικά. Σύντομο οδηγό αναζήτησης βιβλίων στο κατάλογο του Σπουδαστηρίου θα βρείτε εδώ
 • Η παραλαβή θα γίνεται μόνο κατόπιν ραντεβού ώστε να οριστεί συγκεκριμένο χρονικό διάστημα παραλαβής των βιβλίων και να αποφευχθεί ο συνωστισμός στο χώρο αναμονής.
 • Κατά την διάρκεια παραμονής των φοιτητών στο χώρο αναμονής έξω από το Σπουδαστήριο, θα πρέπει να τηρούνται οι απαραίτητες αποστάσεις μεταξύ τους.
 • Το υλικό που επιστρέφεται από δανεισμό θα παραμένει σε καραντίνα από 2 έως 5 ημέρες ανάλογα το υλικό του τεκμηρίου και δε θα είναι διαθέσιμο για το διάστημα αυτό. Ενδέχεται να υπάρξουν καθυστερήσεις στη διακίνηση υλικού λόγω καραντίνας.
 • Οι ώρες εξυπηρέτησης που ορίζονται σε κάθε χρήστη θα πρέπει να τηρούνται αυστηρά.
 • Επιπλέον, οι χρήστες θα έχουν τη δυνατότητα να αιτούνται τηλεφωνικά ή με ηλεκτρονικό μήνυμα, βιβλιογραφίες ή άρθρα εντύπων περιοδικών της συλλογής του Σπουδαστηρίου και να τους αποστέλλονται ηλεκτρονικά τηρώντας πάντοτε τους περιορισμούς που επιβάλλει η νομοθεσία.
 • Οι λειτουργίες που κατά το διάστημα της αναστολής λειτουργίας υποστηρίχθηκαν ηλεκτρονικά, συνεχίζουν να υποστηρίζονται ψηφιακά (πχ. βεβαιώσεις ορκωμοσίας).
 •  Οι διαδικασίες για την Πέργαμο θα ολοκληρώνονται κατόπιν ραντεβού.
 •  Η χρήση του φωτοτυπικού από χρήστες δεν επιτρέπεται.
 •   Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο Εργαστήριο Υπολογιστών που φιλοξενείται στο χώρο του Σπουδαστηρίου.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Library of Dentistry Service Terms Update

From Monday 01 - 06 - 2020 there is a service terms update for the Library of Dentistry according to the NKUA Senates Decision (Protocol Number: 28743/29-5-2020, ΑΔΑ ΨΙ9246ΨΖ2Ν-14Δ) following National Public Health Organization guidelines and all related safety regulations for public protection during the COVID – 19 pandemic. 

 

GENERAL INSTRUCTIONS

 • Use of protective face mask is obligatory for both library users and staff.
 • Users must submit requests electronically following the instructions provided below.
 • Library users are kindly asked to contact with Library Staff before submitting any requests via telephone or e-mail.
 • Library staff will process all requests following order of priority, depending on the time the request was submitted.
 • Library users must follow the updated service terms and scheduled appointments.
 • There is a time limit for provided service and visiting time. The duration must not exceed 15 minutes. During that time library users must follow safety signs and instructions provided by staff.
 • Library users can only allowed access to Information/Circulation Office. No entrance will be granted to Study Room area or the PC laboratory for the time being.
 • In case where a student hasn’t been registered as a library member, the student must download the Application Form from the Library’s website, fill all necessary information, attach the signed form and photos from both sides of the students’ academic card to an email directed to odontiatriki(at)lib.uoa.gr. Students will not be allowed to fill the form on site to Information Office Desk due to time limitations status.  
 • Placement examinations candidates must contact library staff via telephone for information regarding applied services to their status. 

   

  UPDATED SERVICE TERMS

   

  • Service hours for library users are updated to Monday to Friday 8:30 - 15:30.
  • Entrance to Study room will be prohibited until further notice.
  • Library services will be provided only after scheduled personal appointment in order to avoid crowd congestion. Appointments will be scheduled upon request via mail to odontiatriki(at)lib.uoa.gr or via telephone to 210746 1150 – 210746 1151.
  • Library Services will be limited to Books Circulation Services (borrowing and returning books), to accepting returning “Eudoxus” textbooks and services regarding “Pergamos” Institutionary Repository. All services will be provided following scheduled appointments.
  • Due to the special conditions forming under COVID - 19, NKUA members will have priority in services provided. 
  • Entrance to Information/Circulation Office Desk will be allowed to one person at a time and must not exceed the 15 minutes time limitation. Following user’s exit, the next library user may enter.
  • All access to bookshelves will be prohibited.
  • Borrowing Books Service will be operating upon email request. Library users must send an e-mail to odontiatriki(at)lib.uoa.gr with their personal information (name, surname, barcode from academic card or library card) and a list of borrowing book titles. Users must provide all necessary book information retrieved from OPAC (call number, title of book, author and book barcode). Afterwards, library Staff will collect books requested from shelves and prepare them for borrowing. Library users can access a brief guide on how to use OPAC on Library’s website.
  • Book reception will be available after notice by scheduled appointment only.
  • Library users must respect social distance measures signs outside the library’s waiting area.
  • Returned books to the Library must be kept in quarantine for 2 to 5 days according the type of material. Circulation delays may apply during the quarantine period.
  • Time scheduled appointments must be strictly followed by library users.  
  • As an additional service, library’s users may request via e-mail or telephone, bibliographies, references or articles from Library’s printed journals collection. Library staff will respond to requests following all Intellectual Property related Law.
  • Digitally updated library Services during the COVID – 19 pandemic will continue to be supported (eg. Affirmation for no outstanding loans of books).
  • Services regarding Institutionary Repository “Pergamos” will be provided under scheduled appointment.
  • Use of copying machines inside the Library premises will be prohibited until further notice.
  • Entrance to the PC Laboratory will be prohibited until further notice.