• ΑΡΧΙΚΗ >
  • ΝΕΑ & ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ >
  • Ενημέρωση Προς την Πανεπιστημιακή Κοινότητα για την ανάπτυξη λειτουργιών της Περγάμου και της προβολής της ερευνητικής διαδικασίας

Ενημέρωση Προς την Πανεπιστημιακή Κοινότητα για την ανάπτυξη λειτουργιών της Περγάμου και της προβολής της ερευνητικής διαδικασίας

19.11.2020

Σας ενημερώνουμε ότι στο πλαίσιο του έργου «Επέκταση της λειτουργικότητας του Ιδρυματικού Αποθετηρίου ΠΕΡΓΑΜΟΣ» με προϋπολογισμό  € 11.400,00 (πλέον ΦΠΑ) και Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Καθηγητή του Τμήματος Χημείας Ιωάννη Παπαευσταθίου, υλοποιήθηκαν από την ανάδοχο εταιρία "NIOVITY ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΕΠΕ", μια σειρά από επεκτάσεις στην Πέργαμο που αφορούν στις λειτουργίες της ενότητας “Ερευνητικό υλικό” των προσωποποιημένων υπηρεσιών που προσφέρει το Ιδρυματικό Αποθετήριο και αντιστοιχεί στο υλικό που εντάσσεται στη Συλλογή “Επιστημονικές δημοσιεύσεις, ερευνητικό και άλλο υλικό ”.


Οι κύριοι στόχοι του έργου ήταν οι ακόλουθοι:


•    Διευκόλυνση των διαδικασιών για την εισαγωγή υλικού (είτε μεμονωμένα ή μαζικά)
•    Ευρετηρίαση και προβολή του υλικού από το Google Scholar
•    Αποδοτικότερες και πλουσιότερες λειτουργίες παρουσίασης, επεξεργασίας και ελέγχου
•    Προσέλκυση περισσότερων δυνητικών χρηστών της υπηρεσίας

Πιο συγκεκριμένα η Ψηφιακή Συλλογή «Επιστημονικές δημοσιεύσεις, ερευνητικό και άλλο υλικό» περιλαμβάνει κάθε είδος επιστημονικά παραχθέντος υλικού, το οποίο μπορεί να είναι αποτέλεσμα ερευνητικών δραστηριοτήτων των μελών, των μονάδων ή των υπηρεσιών της Ακαδημαϊκής Κοινότητας του ΕΚΠΑ. Η συλλογή περιλαμβάνεται στην Ενιαία Πλατφόρμα Ιδρυματικού Αποθετηρίου / Ψηφιακής Βιβλιοθήκης του ΕΚΠΑ με το όνομα «Πέργαμος».


Ειδικά για τις δημοσιεύσεις των μελών ΔΕΠ στις ανθρωπιστικές, νομικές, οικονομικές και κοινωνικές επιστήμες, τις οποίες μέχρι σήμερα δεν έχουν αναρτήσει σε μεγάλο βαθμό, η ανωτέρω επέκταση της λειτουργίας του ψηφιακού αποθετηρίου «Πέργαμος» θα αποτελέσει ένα σημαντικότατο εργαλείο τόσο για την γνωστοποίηση των εργασιών τους, την αύξηση της προβολής των Τμημάτων και των Σχολών τους όσο και για την συνολική προβολή της ερευνητικής παραγωγής του Πανεπιστημίου μας.


Κατά συνέπεια θα εμφανίζεται και θα λαμβάνεται υπόψη από συγκεκριμένες κατατάξεις ένα σημαντικό μέρος του ερευνητικού έργου που αυτή την στιγμή δεν βρίσκεται στο διαδίκτυο, αφετέρου θα αυξηθεί ο όγκος του περιεχομένου που αναρτάται σε διαδικτυακούς τόπους του ΕΚΠΑ. Παράλληλα θα η ενισχυθεί και θα αναδειχθεί περαιτέρω το ερευνητικό έργο του τομέα των Ανθρωπιστικών Σπουδών, που δεν τυγχάνει της ανάλογης προβολής και παρουσίασης.


Για την επίτευξη των ανωτέρω στόχων έγινε κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε η διαδικασία της ανάρτησης των Επιστημονικών δημοσιεύσεων να είναι ιδιαίτερα εύχρηστη και φιλική.


Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε τόσο στο ψηφιακό αποθετήριο «Πέργαμος» όσο και στο σχετικό εδάφιο του ιστοτόπου της Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης (όπου διατίθεται και πλήρης οδηγός χρήσης των υπηρεσιών σε διαφορετικές μορφές): http://www.lib.uoa.gr/sylloges/psifiakes-sylloges/psifiaki-syllogi-epistimonikes-dimosieyseis-ereynitiko-kai-allo-yliko.html


Σε ότι αφορά την γενικότερη προβολή των δημοσιεύσεων σας και τη δημιουργία προφίλ μπορείτε να βρείτε οδηγίες στην ιστοσελίδα της ΜΟΔΙΠ  https://modip.uoa.gr/modip/ για τις βάσεις:
1.    Web of Science. Αναλυτικές οδηγίες στο https://modip.uoa.gr/fileadmin/depts/uoa.gr/modip/uploads/3._Egkyklioi/Odigies_gia_tin_dimioyrgia_profil_sto_Web_of_Science.pdf
2.     Academia.edu. Αναλυτικές οδηγίες στο https://modip.uoa.gr/anakoinoseis_kai_ekdiloseis/proboli_anakoinosis/odigies_gia_tin_dimioyrgia_profil_stin_diadiktyaki_efarmogi_academiaedu/
3.     Google Scholar. Αναλυτικές οδηγίες στο https://modip.uoa.gr/fileadmin/depts/uoa.gr/modip/uploads/3._Egkyklioi/Odigies_gia_Google_scholar.pdf

Πρόσθετες πληροφορίες για άλλες βάσεις: Αφού θα έχετε καταγράψει και ανεβάσει (upload) το έργο σας στην Πέργαμο, αν επιθυμείτε να αυξήσετε περισσότερο τις αναφορές στο έργο σας (citations), τότε θα μπορείτε με ένα απλό 'copy – paste' (από την Πέργαμο και το Google scholar) να προβάλλετε το έργο σας και σε άλλες βάσεις δεδομένων, στις οποίες θα πρέπει αρχικά να κάνετε εγγραφή.

Τέτοιες βάσεις είναι:
1.    UoA Scholar: http://scholar.uoa.gr/ [UoA-National and Kapodistrian University of Athens] - Publications:
2.    ORCID: https://orcid.org/
3.    Research Gate (RG): https://www.researchgate.net/ που έχει μεγάλη «επισκεψιμότητα» (visits). Εδώ μπορούν να μας εντοπίσουν/επιλέξουν συνάδελφοι από άλλες χώρες και να προτείνουν συνεργασίες.

Τέλος να επισημάνουμε την τεράστια σημασία, για την επίτευξη των ανωτέρω στόχων, της ορθής χρήσης του ονόματος του Πανεπιστημίου μας και της ορθής καταγραφής όλων των στοιχείων που ταυτοποιούν και ομαδοποιούν τα αποτελέσματα της ερευνητικής διαδικασίας.

Για να αποφύγετε τέτοια λάθη θα πρέπει να αναγράφετε πρώτα την ονομασία του Πανεπιστημίου: Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών (για ελληνόγλωσσα άρθρα) και National and Kapodistrian University of Athens (για ξενόγλωσσα).  Στη συνέχεια να αναγράφετε τη Σχολή σας και τέλος το Τμήμα που ανήκετε (αντίστοιχα ελληνικά ή ξενόγλωσσα).

Για κάθε πρόσθετη πληροφορία μπορείτε να αποστέλλετε e-mail είτε στο Υπολογιστικό Κέντρο Βιβλιοθηκών pergamos(at)lib.uoa.gr για θέματα που αφορούν το ψηφιακό αποθετήριο «Πέργαμος»,  υπόψη κυρίου Κ. Βίγλα είτε στη ΜΟΔΙΠ modip(at)admin.uoa.gr για θέματα που άπτονται της υπηρεσίας αυτής, υπόψη κυρίου Κ. Μπουρλετίδη.

Ο Πρύτανης του ΕΚΠΑ
Μελέτιος – Αθανάσιος Δημόπουλος