Ενεργοποίηση πρόσβασης στη βιβλιογραφική βάση Lexicomp Online

Κατηγορία: Υπολογιστικό Κέντρο Βιβλιοθηκών
29.01.2018

Σας ενημερώνουμε ότι έχει ενεργοποιηθεί η πρόσβαση στη  βάση  Lexicomp Online του οίκου Wolters Kluwer Clinical Drug Information (CDI).

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στο σχετικό εδάφιο του ιστοτόπου της Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης: 

http://www.lib.uoa.gr/ypiresies/bibliografikes-baseis/syndromes-ekpa.html