Ενεργοποίηση πρόσβασης στην υπηρεσία Acland’s Video Atlas of Human Anatomy

Κατηγορία: Υπολογιστικό Κέντρο Βιβλιοθηκών, Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας, Βιβλιοθήκη της Σχολής Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
13.01.2023

Σας ενημερώνουμε, ότι μέσω της συμμετοχής μας στο Σύνδεσμο Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (ΣΕΑΒ), έχουμε πλέον πρόσβαση στην υπηρεσία Acland’s Video Atlas of Human Anatomy κατόπιν σχετικής συμφωνίας του ΣΕΑΒ με τον εκοδτικό οίκο Wolters Kluwer.

Η Acland’s Video Atlas of Human Anatomy, είναι μια πρώτης τάξεως λύση εκμάθησης ανατομίας, καθώς αποτελεί, ουσιαστικά, μια υπηρεσία που περιλαμβάνει βίντεο μακροσκοπικής ανατομίας τρισδιάστατης περιστροφής με δείγματα πραγματικών πτωμάτων. Η βάση παρέχει θεμελιώδεις πληροφορίες για τη συμπλήρωση της μάθησης και της διδασκαλίας που παρέχονται στην τάξη και στην πράξη ενώ παράλληλα και έναν ιδανικό πόρο για τους ειδικευόμενους ιατρούς του ιδρύματος, το διδακτικό προσωπικό και τους φοιτητές που συμμετέχουν σε προγράμματα ιατρικής και νοσηλευτικής, βοηθών ιατρού, φυσικοθεραπείας/εργοθεραπείας, λόγου/γλώσσας και οδοντιατρικής.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο σχετικό εδάφιο του ιστοτόπου της Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του ΕΚΠΑ:

http://www.lib.uoa.gr/ypiresies/bibliografikes-baseis/syndromes-meso-heal-link.html#c5480