Ενεργοποίηση πρόσβασης σε βιβλιογραφικές βάσεις του Οίκου Clarivate Analytics (πρώην Thomson Reuters)

Κατηγορία: Υπολογιστικό Κέντρο Βιβλιοθηκών
12.01.2018

Σας ενημερώνουμε ότι έχει ενεργοποιηθεί η πρόσβαση στις ακόλουθες  βιβλιογραφικές βάσεις του Οίκου Clarivate Analytics (πρώην Thomson Reuters):

  • Web of Science (WoS)
  • InCites Journal Citation Reports (JCR)
  • InCites Essential Science Indicators (ESI)
  • EndNote

     


Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στο σχετικό εδάφιο του ιστοτόπου της Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης:
http://www.lib.uoa.gr/ypiresies/bibliografikes-baseis/syndromes-ekpa.html