Δοκιμαστική Πρόσβαση στις βιβλιογραφικές βάσεις Reaxys και Reaxys Medicinal Chemistry του οίκου Elsevier

Κατηγορία: Υπολογιστικό Κέντρο Βιβλιοθηκών
12.04.2016

Εκ μέρους της Διεύθυνσης Βιβλιοθήκης του ΕΚΠΑ, σας ενημερώνουμε ότι έχει εξασφαλιστεί, μέσω ενεργειών του Τμήματος Χημείας, για την εξάσκηση των φοιτητών του ΕΚΠΑ,  δοκιμαστική πλήρης πρόσβαση από τις 15 Απριλίου έως τις 15 Μαΐου 2016 στις βιβλιογραφικές βάσεις Reaxys και Reaxys Medicinal Chemistry του οίκου Elsevier

H βάση Reaxys επιτρέπει την έρευνα για τη σύνθεση οργανικών και ανόργανων ενώσεων με δυνατότητα sub-structure search, reaction search & citation search και δίνει απευθείας πληροφορίες  για συνθήκες και φυσικές  σταθερές / φασματοσκοπικά δεδομένα αλλά και αναφορές από τη βιβλιογραφία συμπεριλαμβανόμενων πατεντών, αλλά και πληροφορίες σχετικά με την εμπορική διαθεσιμότητα ουσιών.

Η πρόσβαση επιτυγχάνεται μέσω του συνδέσμου: https://www.reaxys.com/https://www.reaxys.com/