Διάκριση "Best talk at a TYPO3 camp" σε συνάδελφο στη Βιέννη

Κατηγορία: Υπολογιστικό Κέντρο Βιβλιοθηκών
12.05.2016
13151773_10154124130119378_.jpg

Το σύστημα TYPO3 είναι ένα προηγμένο λογισμικό (σύστημα διαχείρισης περιεχομένου) για τη λειτουργία και τη διαχείριση ιστοτόπων (web sites), το οποίο αναπτύσσεται και διανέμεται ως Ελεύθερο Λογισμικό / Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα (ΕΛ/ΛΑΚ). Το σύστημα αναπτύσσεται συνεχώς τεχνικά και προσφέρει μεγάλη ευελιξία, επεκτασιμότητα, αξιοπιστία, με αποτέλεσμα να χρησιμοποιείται σήμερα παγκοσμίως για τη λειτουργία χιλιάδων ιστότοπων στο διαδίκτυο (πανεπιστημίων, οργανισμών, μεγάλων και μικρών εταιριών κ.ά.).

Το TYPO3 αποτελεί στρατηγική επιλογή για τη λειτουργία των ιστότοπων του ΕΚΠΑ και αξιοποιείται σήμερα σε όλους τους ιστότοπους των Βιβλιοθηκών (ΥΚΒ), καθώς και στους ιστότοπους του Πανεπιστήμιου (ΚΛΕΙΔΙ), προσφέροντας εξελιγμένες δυνατότητες διαχείρισης περιεχομένου στους χρήστες του, οι οποίες αφορούν στην εύκολη και παράλληλη διαχείριση πολλαπλών σελίδων και ιστοτόπων με πλούσιο περιεχόμενο και εφαρμογές από διαφορετικούς χρήστες.

Στις 6-8 Μαΐου 2016 πραγματοποιήθηκε το "1st TYPO3Camp Vienna" (το πρώτο TYPO3Camp στη Βιέννη) που έλαβε χώρα στο Πανεπιστήμιο της Βιέννης, το οποίο διαθέτει μια από τις μεγαλύτερες εγκαταστάσεις στον κόσμο του συστήματος TYPO3. Στο πλαίσιο του TYPO3Camp Vienna, στο οποίο συμμετείχαν περισσότερα από 150 άτομα, μέλη της παγκόσμιας κοινότητας του TYPO3 παρουσίασαν τεχνικά θέματα. Τα TYPO3Camps οργανώνονται από την ίδια την κοινότητα του TYPO3 (υπό τη μορφή BarCamp, που απαντώνται συχνά στο χώρο της πληροφορικής), σε διαφορετικές πόλεις της Ευρώπης, και αποτελούν workshop-δράσεις ανοικτής συμμετοχής για κάθε ενδιαφερόμενο. Παράλληλα λειτουργούν ως ευκαιρία δικτύωσης και αλληλεπίδρασης, ανάδειξης έργων και συνέργειας των συμμετεχόντων σε διακρατικό επίπεδο. 

Στο 1st TYPO3Camp Vienna παρευρέθηκε, με δική του πρωτοβουλία, ο Γιάννης Οικονόμου (Υπολογιστικό Κέντρο Βιβλιοθηκών), στον οποίο απονεμήθηκε κατόπιν ψηφοφορίας των συμμετεχόντων η διάκριση "Best Talk at a TYPO3 Camp". Στη συνεδρία του οργάνωσε τη συμμετοχή του κοινού με έναν νέο τρόπο, που έδωσε σε περισσότερους τη δυνατότητα να μοιραστούν γνώση, ενώ η ομιλία του αφορούσε την αξιοποίηση ενός εύχρηστου συστήματος εντοπισμού παραβιάσεων ασφαλείας για το σύστημα TYPO3. Η διάκριση λειτούργησε ως μια επιπλέον ευκαιρία ανάδειξης της αξιοποίησης του TYPO3 στη χώρα μας.