Διακοπή λειτουργίας των τηλεφωνικών γραμμών ΟΤΕ στην πανεπιστημιόπολη

Κατηγορία: Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής
28.11.2016

Σας ενημερώνουμε ότι η πρόσβαση στο δημόσιο τηλεφωνικό δίκτυο σε όλη την Πανεπιστημιούπολη στα Ιλίσια δεν είναι εφικτή λόγω καλωδιακής βλάβης του παρόχου. Έχει αναλάβει την αποκατάσταση της βλάβης το αντίστοιχο τεχνικό τμήμα του ΟΤΕ για την οποία όμως δεν υπάρχει εκτίμηση χρόνου.

Με εκτίμηση,

Ομάδα Δικτύου Φωνής
Κέντρο Λειτουργίας & Διαχείρισης Δικτύου
Τηλ: 210 7275600, Fax: 210 7275601
helpdesk@noc.uoa.gr
http://www.noc.uoa.gr/