Διαδικτυακό σεμινάριο για τη βάση Complete Anatomy του Elsevier

Κατηγορία: Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
02.07.2020

Σας ενημερώνουμε για τη δυνατότητα παρακολούθησης ενός διαδικτυακού σεμιναρίου (webinar) που αφορά στη βάση Complete Anatomy του Elsevier.

Το σεμινάριο απευθύνεται κυρίως σε μέλη ΔΕΠ με γνωστικό αντικείμενο την ανατομία.

Στοιχεία σεμιναρίου:

Topic : Using Complete Anatomy in your online teaching
Speakers:   Gavin Barrett, Commercial Director @Elsevier  and Olivia Murray, Teaching Fellow in Anatomy @The University of Edinburgh
Time : Friday Jul 3, 2020 10:00 AM London

Duration: 45 minutes

Απαιτείται registration ακολουθώντας το σύνδεσμο:

https://elsevier.zoom.us/webinar/register/7515911264831/WN_8s0QBEVXS-y7y4h3WwHGDQ